לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

הגניקולוג הטריד אותך בזמן בדיקה? כך עלייך לפעול

הטרדה מינית בזמן טיפול רפואי הינה דבר חמור מאד. במאמר הנוכחי אסביר מהי הטרדה מינית בזמן טיפול רפואי, במה היא שונה מהטרדה מינית רגילה, וכיצד תבחיני בין טיפול לגיטימי לבין הטרדה מינית.

הטרדה מינית

הטרדה מינית – הגדרה

החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי כל הצעה מינית וכל התייחסות מינית המופנות אל אדם שהבהיר שאינו מעוניין בהן, עולות כדי הטרדה מינית.

זה לשון החוק (חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, סעיף 3(א)):

 "הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות"

כלומר, החוק קובע כי הדבר שהופך חיזור להטרדה מינית הוא העובדה שהמוטרד הראה למטריד שאינו מעוניין בהצעותיו ובהתייחסויותיו המיניות.

אסור לרופא להציע הצעות מיניות למטופל אפילו אם המטופל לא הראה סירוב

מה הדין לגבי מטופל שבא אל רופא? האם מותר לרופא להציע לו הצעות מיניות או להפנות אליו התייחסויות מיניות כל עוד לא הראה המטופל שאינו מעוניין?

התשובה היא, כמובן, שלילית.

בשנת 2010 הוכנס תיקון לחוק, הקובע כי לרופא אסור להציע הצעות מיניות או להפנות התייחסויות מיניות למטופל, אפילו אם המטופל לא הראה שאינו מעוניין.

כך לשון התיקון לחוק [שם, סעיף 3(א)(6)]:

"הצעות או התייחסויות… המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה שלהלן, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות

…למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל;"

החוק מודע לכך שמטופל המגיע לטיפול אצל רופא עלול להימצא במצב של תלות, כיוון שהוא צריך את עזרתו של הרופא. משום כך קובע החוק כי כאשר הרופא מנצל את תלותו של המטופל, הרי שאין צורך בסירובו של המטופל בכדי שהדבר ייחשב להטרדה מינית, ועצם הצעותיו והתייחסויותיו של הרופא מהוות הטרדה מינית.

כל אמירה או נגיעה שאינה חלק מהטיפול עשויה להיחשב הטרדה מינית

נשאלת השאלה: כיצד תדעי מתי הרופא עושה את תפקידו, לטפל בך, ומתי הוא חורג מתפקידו? הרי רופא צריך לנגוע לפעמים בגופו של המטופל לצורך הטיפול. היכן, אפוא, עובר קו הגבול בין מגע לגיטימי לבין הטרדה מינית?

כאשר מדובר ברופא גניקולוג, השאלה קשה אף יותר. תפקידו של הגניקולוג הוא לטפל באיבר המין, ולשם כך הוא צריך לשאול שאלות הקשורות לתפקוד איבר מינה של המטופלת. זאת ועוד, לפעמים הגניקולוג צריך לשאול שאלות על התנסויותיה המיניות של המטופלת, מתוך הצורך לאבחן את מקור הבעיות ולטפל בהן. כיצד, אם כן, תדעי מתי שאלותיו מהוות הטרדה מינית?

התשובה לכך: כל אמירה או נגיעה מינית שאינה הכרחית לטיפול הרי היא בגדר הטרדה מינית. למשל, רופא המציע הצעה מינית לאשה, בוודאי שאין ההצעה חלק מהטיפול. וכן, גניקולוג שנוגע באיברים מיניים שאין להם קשר לטיפול, כגון שדיים או ישבן, בוודאי שמדובר בהטרדה מינית. כמו כן, רופא ששואל שאלות מוגזמות על מיניותה של המטופלת, שאלות שאין בהן צורך עבור הטיפול, יתכן שמדובר בהטרדה מינית.

בשורה התחתונה

הטרדה מינית של רופא הינה דבר חמור שהחוק אוסר באופן מפורש. החוק קובע כי גם אם המטופלת לא הביעה סירוב מפורש, די בעצם ניצול התלות שלה בכדי שההצעה או ההתייחסות המינית ייחשבו הטרדה מינית.

הבחיני בין מגע הדרוש לשם הטיפול לבין מגע מיותר, ובין שאלות ואמירות הנדרשות עבור הטיפול לבין כאלה שחורגות מכך. חריגה של הרופא מהנדרש לשם הטיפול, עשויה להיחשב הטרדה מינית המהווה עבירה פלילית.

עו"ד אמיר מורשתי – סנגור פלילי, בעל ניסיון רב בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בפלילים, בין היתר: עבירות סמים,  אלימות, עבירות צווארון לבן, עבירות מס, מרמה, הונאה ועוד.

פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: לב.אין באמור בעמוד דלעיל ובכל עמוד אחר באתר זה העוסק בנושא של הטרדה מינית משום המלצה, חוות דעת עדכנית, חוות דעת משפטית, ייעוץ או עצה משפטית ובוודאי שהדברים שנכתבו באתר אינם תחליף לייעוץ משפטי. המסתמך על האמור באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: מטוס.
פרטי יצירת קשר:

משרד עורכי דין – אמיר מורשתי
רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב 677786

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772


מידע חשוב נוסף