לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

היבטים משפטיים של גניבה ממעביד

סעיף 391 לחוק העונשין קובע כי גניבה ממעביד היא עבירה פלילית ואף עבירה חמורה. המחוקק לא קבע קנס כספי כסנקציה, אלא עונש מאסר.

עובד, אשר גונב ממעבידו, דינו מאסר של שבע שנים, אם ערכו של הנכס שגנב, עולה על אלף ש"ח.

גניבה ממעביד פוגעת בראש ובראשונה בקניינו של המעביד והרי, זכות הקניין היא זכות יסוד. כמו כן, נשבר לחלוטין, האמון שנתן המעביד בעובד ולאובדן האמון הזה, יכולות להיות השלכות רבות על תפקודו של העסק, מעתה ואילך.

לא פעם, כאשר מעל עובד באמון של מעבידו, חש המעביד כי הוא אינו יכול לבטוח בשאר עובדיו וכאשר הוא שוכר עובדים חדשים, הוא נוהג בהם במידה של חשדנות, לאור ניסיון העבר.

המחוקק הכיר בחומרתה של עבירת גניבה ממעביד וניתן לראות זאת על ידי ההבדל בענישה בין מעשה פלילי של גניבה רגילה לבין גניבה ממעביד.הורשע אדם בעבירת גניבה רגילה, דינו יהיה שלוש שנות מאסר.

אף אם מדובר בגניבה בנסיבות מיוחדות, על פי סעיף 384 א' לחוק העונשין, יהיה עונשו של הגנב, ארבע שנות מאסר.

לעומת זאת, גניבה ממעביד – דינה מאסר שבע שנים.

ישנם שלושה היבטים משפטיים מרכזיים לגניבה ממעביד: הרשעה פלילית וריצוי עונש מאסר, פיטורים מהעבודה ושלילת פיצויי פיטורים וההיבט השלישי הוא רישום פלילי.

ריצוי עונש מאסר 

חוק העונשין קבע באופן מפורש כי הרשעה בגין גניבה ממעביד, דינה עונש מאסר של שבע שנים. אולם, למותר לציין כי בתי המשפט מקלים ומחמירים עם הנאשם, בהתאם לנסיבות העבירה.

ישנם היקפים שונים של גניבה ממעביד, כאשר לעיתים יכולה הגניבה לגרום לנזקים כספיים אדירים למעביד ולעיתים מדובר בנזק מזערי.

בית המשפט לא יתייחס באותה החומרה אל עובד אשר גנב נכסים יקרי ערך מן המעביד כפי שיתייחס לעובד שגנב כמה מאות שקלים מהקופה הקטנה של המשרד.

בבואו לגזור את עונשו של הנאשם, יאזן בית המשפט בין הצורך לגזור עונש מידתי התואם את חומרת המעשה, לבין שמירה על האינטרס הציבורי, הוא הרתעה מפני ביצוע מעשה פלילי.

שלילת פיצוי פיטורים 

ההיבט המשפטי המרכזי של גניבה ממעביד,  הוא פגיעה בחופש התנועה, בשל ריצוי עונש המאסר. אולם, ישנו גם היבט משפטי כלכלי לעבירה זו – שלילת פיצויה הפיטורים.

תפקידו של הדין הפלילי הוא להגן על הציבור מפני עבריינים. תפקידם של דיני העבודה הוא לדאוג לזכויות העובד. בראשן של אלו עומדת  הזכות לתשלום פיצויי פיטורים. שלילת הפיצויים, מתאפשרת במקרים חריגים ביותר, כאשר על המעביד להראות את ההצדקה לשלילתם.

במקרה של גניבה ממעביד, כמו גם במקרים אחרים, למשל, חשיפת סודות מסחריים, יש מקום להפחית בסכום הפיצויים או לשלול אותם לחלוטין.

בתי הדין לעבודה אינם נוהגים לשלול מן העובד את הפיצויים, באופן אוטומטי, בשל גניבה ממעביד. בית הדין יבחן את טיעוניו של המעביד לעניין זה ויחליט, האם בנסיבות המקרה הספציפי, קיימת הצדקה לשלילת הפיצויים או להפחתת הפיצויים:

  1. פגיעה בקניינו של המעביד: ניתן לטעון כי ישנה הצדקה מלאה לשלילת פיצוי פיטורים, כאשר העובד גנב ממעבידו. בדיון המשפטי, יציג המעביד את הנזקים שנגרמו לו, עקב גניבה ממעביד ואת חומרת העבירה, בנסיבות בהן התרחשה.
  2. האינטרס הציבורי: בית הדין ייקח, במסגרת שיקוליו, גם את האינטרס הציבורי ואת המסר שמגיע אל הציבור, על ידי ההחלטה האם לשלול את הפיצויים או אם לאו.
  3. זכויות העובד: גניבה ממעביד היא עבירה חמורה והמחוקק נתן ביטוי לכך ברמת הענישה. אולם, שלילת פיצויי פיטורים, פוגעת באחת מזכויות היסוד של העובד ועל כן, שוקל בית הדין לעבודה, את כל השיקולים, טרם ייתן החלטתו.

גניבה ממעביד – רישום פלילי 

לצדה של הסנקציה הפלילית, עונש מאסר ולצדה של הסנקציה הכלכלית, של שלילת פיצויי פיטורים, ישנו היבט משפטי נוסף לגניבה ממעביד – רישום פלילי.

עו"ד אמיר מורשתי – סנגור פלילי, בעל ניסיון רב בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בפלילים, בין היתר: עבירות סמים,  אלימות, עבירות צווארון לבן, עבירות מס, מרמה, הונאה ועוד.

פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: עץ.אין באמור בעמוד דלעיל ובכל עמוד אחר באתר זה העוסק בנושא של הטרדה מינית משום המלצה, חוות דעת עדכנית, חוות דעת משפטית, ייעוץ או עצה משפטית ובוודאי שהדברים שנכתבו באתר אינם תחליף לייעוץ משפטי. המסתמך על האמור באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: מטוס.
פרטי יצירת קשר:

משרד עורכי דין – אמיר מורשתי
רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב 677786

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772


מידע חשוב נוסף