לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

ככה מגישים תלונה על הטרדה מינית בעבודה

התחלת לעבוד במקום עבודה חדש, ליום הראשון הגעת נרגשת וצוהלת לקראת מקום חדש, ושינוי כיוון. לאט לאט, אחרי ימים ספורים התחלת "להיכנס לעניינים", להשפיע, ליהנות. לאחר תקופה, התחלת להיתקל ביחס משפיל של עמית לעבודה.

בתחילה היו אלו "עקיצות" ואמירות לא ראויות, אך עם הזמן, האמירות החלו לכלול גוון מיני, ואט אט הפכו להיות מיניים ובוטים, הן בפרהסיה והן ביחידות. את היחס אותו את מקבלת מהקולגה במקום העבודה, ניתן לכנות בצורה מאוד פשוטה, בתור "הטרדה מינית". אם הוטרדת מינית במקום העבודה, עלייך להתלונן. אך כיצד תעשי\ה זאת?

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית, אסורה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998. החוק מגדיר כהטרדה מינית בתור :

– התבטאות מינית או הצעות בעלות אופי מיני, כאשר מי שאליו מופנות האמירות או ההצעות, מסרב להן, ומבהיר כי אינו מעוניין בהן.

– סחיטה של אדם אחר, כאשר לסחיטה אופי מיני.

– מעשים מגונים, מוגדרים גם בתור הטרדה מינית. לדוגמא: נגיעה במקום מוצנע, המהווה עבירה של מעשה מגונה, מהווה גם עבירה של הטרדה מינית.

– פרסום של תמונות אשר להן אופי מיני, ללא הסכמת המצולם בהן.

בנוסף, החוק למניעת הטרדה מינית, קובע כי כאשר קיימת מערכת יחסים מיוחדת של כפיפות או בכירות, על הצד הנפגע לא חלה כל חובה לסרב פוזיטיבית להצעות מיניות, או למחות על אמירות בעלות אופי מיני.

לדוגמא, החוק קובע שבמסגרת כפיפות במקום העבודה, סטודנט ומרצה, ועוד, קיים איסור מוחלט על הטרדה מינית, והעובדה שהצד השני לא סירב לאותה "הטרדה" לא מהווה הגנה בנסיבות הללו.

מהו העונש על הטרדה מינית?

העונש על עבירה של הטרדה מינית עומד על בין 3-2 שנות מאסר בהתאם לנסיבות. ועל ארבע שנות מאסר כאשר קיימים יחסי תלות או כפיפות כאמור. בנוסף, החוק מאפשר גם למי שהוטרד מינית להגיש תביעה אזרחית נגד המטריד, כאשר החוק מתיר לנפגע לתבוע עד סכום של 120,000 ₪ ללא צורך להוכיח נזק שנגרם כתוצאה מהאירוע. מה שמקל מאוד על מי שהוטרד מינית.

מהן החובות המוטלות על המעסיק במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית מטיל אחריות רבה על המעסיק במקום העבודה, זאת מכורח המציאות המראה שחלק ניכר מההטרדות המיניות נעשות דווקא במקום העבודה, וגם מתוך הבנה שייתכן למעסיק היכולת והידע למנוע חלק גדול מהמקרים הללו. אלו חובות המעסיק :

 1. על מעסיק לנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת למנוע הטרדה מינית במקום העבודה או התנכלות, בין על ידי עובד ובין אם ע"י ממונה במקום העבודה. כמו כן, מוטלת על המעסיק החובה לנקוט בפעולות גם אם קיבל דיווח מאדם אחר על מקרה של הטרדה מינית בעבודה.
 2. על המעסיק לקבוע נוהל קבוע, שיסדיר את אופן הגשת התלונות במקום העבודה, בגין הטרדה מינית.
 3. על המעסיק מוטלת חובה לטפל ביעילות ובמהירות, ולמנוע מקרים דומים של הטרדה מינית.
 4. חל על מעסיק איסור להפלות עובד במקום העבודה או לפגוע בעובד, בנסיבות שבהן עובד הגיש תביעה נגד מעסיק או עובד אחר, בשל אירוע של הטרדה מינית.
 5. כאשר במקום העבודה יותר מ- 25 עובדים, מוטלת על המעסיק חובה להתקין תקנון אשר יכלול את עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית, ולהציג אותו בפרהסיה. מעסיק המעסיק יותר מ- 25 עובדים, שלא פרסם תקנון כאמור, חשוף לעונש של קנס משמעותי.
 6. החוק קובע כי אם המעסיק לא ממלא אחר החובות המתוארות עד כה, הוא עשוי להיות אחראי בנזיקין כלפי העובד\ה שחוו הטרדה מינית במקום העבודה.
 7. החוק מקל מאוד עם עובד\ת שחוו הטרדה מינית במקום העבודה, או לא זכו למענה הולם מהמעסיק בנוגע לתלונה על הטרדה. זאת משום שהמעסיק הוא שצריך להוכיח שנהג כשורה באופן הטיפול בעובד ובתלונתו.

למען הסר ספק, החוק קובע כי החובות המוטלות על המעסיק חלות גם כלפי עובדי קבלן במקום העבודה.

כיצד מגישים תלונה במקום העבודה?

 1. אם הוטרדת מינית במקום העבודה, עלייך לפעול כדלקמן :
 2. לפנות למעסיק או לממונה על התלונות במקום העבודה ולדווח להם על המקרה. יש לתעד את הפניה, ולתעד את העדות שניתנה בפני המעסיק או הממונה במקום העבודה.
 3. לדרוש מהמעסיק להרחיק את מי שביצע את ההטרדה המינית.
 4. ככל שהמעסיק לא ממלא אחר הוראות החוק, ומציג תקנון כדין, ניתן לפנות למשרד התמ"ת, אשר אמון על אכיפת החוק במקרים כאלו.
 5. ככל שהטיפול של המעסיק לא מספק, פתוחה הדרך להגיש תביעה אזרחית נגד המעסיק, ונגד מי שהטריד מינית. לעניין התנהלות המעסיק, עליו יוטל כאמור הנטל להראות שעשה כל שביכולתו כדי למנוע ולטפל באירוע.
 6. הטיפול במסגרת מקום העבודה, לא גורע מזכותו של נפגע הטרדה מינית להגיש תלונה במשטרה.

עו"ד אמיר מורשתי – סנגור פלילי, בעל ניסיון רב בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בפלילים, בין היתר: עבירות סמים, אלימות, עבירות צווארון לבן, עבירות מס, מרמה, הונאה ועוד.

פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: מפתח.אין באמור בעמוד דלעיל ובכל עמוד אחר באתר זה העוסק בנושא של הטרדה מינית משום המלצה, חוות דעת עדכנית, חוות דעת משפטית, ייעוץ או עצה משפטית ובוודאי שהדברים שנכתבו באתר אינם תחליף לייעוץ משפטי. המסתמך על האמור באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: דגל.
פרטי יצירת קשר:

משרד עורכי דין – אמיר מורשתי
רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב 677786

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772


מידע חשוב נוסף