לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

מהם דיני ערבות? סקירה מקצועית

ערבות היא אחד מבין סוגי הבטוחות המקובלים ביותר בארץ ובעולם. מערכת הוצאה לפועל מכירה היטב את דיני הערבות, שכן נאלצת היא להתמודד גם מול ערבים, משמוצו ההליכים כנגד החייב.

הדרישה לערב אחד או יותר, היא שכיחה למדי, בין השאר מצד בנקים, כתנאי למתן הלוואה ומצד משכירי נכסים, כתנאי בחוזה השכירות.

על פי דיני ערבות, ייכנס הערב בנעליו של החייב אך יש להדגיש כי הוצאה לפועל לא תפעל נגד הערב, אלא אם נעשה מאמץ לגבות את החוב מן החייב עצמו.

ישנם ארבעה סוגי ערבות, כאשר ערבות תמיד תינתן בכתב. דיני ערבות אינם מכירים בערבות בעל פה. לנושים לא תהיה כל זכות לחייב אדם בחובו של אחר, כערב, ללא אסמכתא משפטית בכתב כי הוא אכן ערב לחוב.

סוגי ערבויות

דיני ערבות כוללים מספר סוגים שונים של ערבויות, כאשר הערבות השכיחה ביותר היא ערבות צד ג'. זוהי ערבות אישית, במסגרתה ייכנס הערב לנעליו של החייב, כאשר החייב לא יכול לשלם את חובו. לשם מימוש ערבות אישית, יש לפנות לערב עצמו או לערכאות משפטיות.

סוג ערבות נוסף הוא שטר חוב, אותו דורשים בעלי עסקים רבים, כאשר הם מספקים סחורה ללקוחות. ניתן לממש שטר חוב על ידי פנייה לבנק או לאחת מלשכות הוצאה לפועל.

הערבות הבנקאית היא סוג נוסף של ערבות וכשמה כן היא, הבנק הוא הערב. לאור מעמדם הכלכלי האיתן של הבנקים, עדיפה ערבות זו על פני הסוגים האחרים ואכן, לא פעם, ישנה דרישה לערבות זו בלבד.

שטר ביטחון, גם הוא סוג של ערבות, במסגרתו ניתן שיק פתוח לפקודתו של הנושה. במידה לא פרע החייב את סכום החוב, רשאי הנושה להשלים את הסכום בשטר הביטחון. המימוש יתבצע בבנק או על ידי פתיחת תיק הוצאה לפועל.

חובת הגילוי לערב

כאשר מדובר על ערב יחיד, קיימת לנושה חובת גילוי, אותה עליו למלא, טרם החתימה על הערבות. בין השאר, קובע סעיף 22 לחוק הערבות כי הנושה מחויב להציג בפני הערב את הפרטים הבאים:

  1. סכום ותקופה : הנושה יגלה מהו סכום הקרן, קרי, הסכום המופיע בהסכם שבינו לבין החייב. כמו כן, מהי תקופת החיוב.
  2. שיעור הריבית: דיני ערבות מחייבים את הנושה לציין מהו שיעור הריבית השנתי ואם ישנה ריבית משתנה, מה יהיה שיעורה.
  3. איחורים: במרבית החוזים, ישנו סעיף הדורש תשלום ריבית עבור איחור בפירעון. על הנושה לגלות לערב, מהו שיעור ריבית האיחור.
  4. מספר הערבים: במידה וישנו יותר מערב אחד, יגלה הנושה לכל ערב, מהו מספר הערבים ומהו חלקו היחסי של הערב בחוב.

סעיף 23 לחוק הערבות, קובע את התוצאות של אי הגילוי ובין השאר כי הערב פטור מערבותו אם בעת כריתת ההסכם, היה פער מהותי בין סכום הערבות לבין סכום ההלוואה.

דיני ערבות – מתי פונים לערב?

הדרישה לערב הנה דרישה לגיטימית בעולם העסקים שכן היא באה להבטיח את זכותו הכספית של הנושה. אולם, דיני ערבות מגנים על ערב יחיד מוגן, מפני שימוש בלתי הוגן בערבות שנתן. הגנה זו באה לידי ביטוי בכך כי הנושה אינו יכול לפנות בדרישה אל הערב לתשלום החוב, ללא שנקט בהליכים סבירים כנגד החייב.

ללא הגבלה זו, לא היה לנושה, כל סיבה לנסות ולגבות את החוב מן החייב עצמו, אלא היה תובע את תשלום החוב, ישירות מן הערב. בהתאמה, לא הייתה נכונות כל נכונות מצד איש לחתום על חוזה ערבות, לולא דיני ערבות היו מעגנים את חובתם של נושים לתבוע את החייב, תחילה.

אישור מיצוי הליכים ניתן על ידי ראש הוצאה לפועל ופירושו כי ננקטו במסגרת תיק הוצאה לפועל, כל ההליכים הסבירים בכדי להיפרע מן החייב. מהם הליכים סבירים? הדבר תלוי בנסיבות המקרה, אך מדובר בפעולות כלכליות משמעתיות לרבות מימוש משכנתא.

חריגים לכלל זה, המאפשרים לפנות ישירות לערב, כוללים סיטואציות בהן לא ניתן לפעול לגביית החוב מן החייב. למשל, אם החייב הוכרז כפסול דין או אם נפטר. במקרה והחייב הנו תאגיד, נדרש צו פירוק נגד התאגיד, בכדי שניתן יהיה לתבוע את הערב.

דיני ערבות כוללים מספר סוגים שונים של ערבויות, כאשר חוק הערבות מגן על ערבים יחידים, מפני שימוש לרעה של הנושים בערבותם. לא ניתן לפנות לערב בדרישה לפירעון החוב, אם לא ננקטו צעדים כלפי החייב, לגביית החוב

עו"ד אמיר מורשתי – סנגור פלילי, בעל ניסיון רב בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בפלילים, בין היתר: עבירות סמים,  אלימות, עבירות צווארון לבן, עבירות מס, מרמה, הונאה ועוד.

פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: גביע.אין באמור בעמוד דלעיל ובכל עמוד אחר באתר זה העוסק בנושא של הטרדה מינית משום המלצה, חוות דעת עדכנית, חוות דעת משפטית, ייעוץ או עצה משפטית ובוודאי שהדברים שנכתבו באתר אינם תחליף לייעוץ משפטי. המסתמך על האמור באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: גביע.
פרטי יצירת קשר:

משרד עורכי דין – אמיר מורשתי
רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב 677786

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772


מידע חשוב נוסף