Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישיהוטרדת מינית בבית חולים? כך תפעל

החוק למניעת הטרדה מינית נחקק מתוך הנחה כי הטרדה מינית יכולה ללבוש צורות רבות ומגוונות והיא יכולה להתבצע במסגרתן של מגוון מערכות יחסים, כגון יחסי עבודה, יחסי מרות, קשר חברי וכיוצא באלה.

הוטרדת מינית בבית חולים? כך תפעל

אחד המצבים עמו מתמודד החוק למניעת הטרדה מינית במסגרת מספר הוראות ייחודיות הנקובות בו, הוא הטרדה במסגרת שהות בבית החולים. הטרדה מעין זו יכולה להתבצע על ידי איש הצוות הרפואי וזאת הן מכוח תפקידו כלפי מטופלים והן מכוח מעמדו כלפי הכפופים לו, וישנן מספר דרכים יעילות להתמודד מול הטרדה שכזאת.

תוכן עניינים

אילו מעשים נחשבים להטרדה מינית?

מניעת הטרדה מינית נועדה לשמור על כבוד האדם, על פרטיותו וחירותו ועל מנת לקדם שוויון בין המינים. על מנת להתמודד עם מופעי ניצול, הטרדה, פגיעה בחירות ואפליה על רקע מיני,  מגלם בתוכו החוק מספר רב ומגוון של התנהגויות העולות כדי מעשה של הטרדה מינית המהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית.

אלו ההתנהגויות האסורות העיקריות שבהן:

  1. הצעות או התייחסויות בעלות אופי מיני – כאשר הצעות או התייחסויות אלו מופנות לאנשים מאותה קבוצת שווים, אין זו הטרדה אם שיגור ההצעות הופסק לאחר בקשת הצד המוטרד. המצב שונה במערכות יחסים מיוחדות של מרות, תלות וכדומה.
  2. הפצת סרטונים אינטימיים של אדם ללא הסכמה – הוראה שזכתה לכותרת "חוק הסרטונים" עקב מלחמתה בתופעת הפצת סרטונים אינטימיים של אנשים ללא הסכמתם בעידן הרשתות החברתיות.
  3. התייחסות מבזה ביחס לאדם על רקע מיניותו או נטייתו המינית – הוראה הרואה גם בעצם ההתייחסות המבזה מעשה הראוי להוקעה במישור הפלילי.
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מהי הטרדה מינית בבית החולים?

בעת הגעתו של אדם לבית החולים, הוא מצוי בציפייה כי יזכה לטיפול הולם ומקצועי תוך שמירה על פרטיותו וכבודו. יחד עם זאת, למרבה הצער, קורה לא אחת כי במערכת היחסים שבין האח או הרופא לבין מטופל, משוגרות אמירות לא הולמות אשר עולות לכדי הטרדה מינית על פי הגדרת החוק.

הטרדה מינית מסוג נוסף היא הטרדה על רקע יחסי מרות בין גורמים בתוך מערך העובדים של בית החולים. יחסי טיפול ויחסי עבודה זוכים להסדר מיוחד בחוק לפיו אין צורך בהפגנת סירוב מצד המוטרד והמשך שיגור התייחסויות מיניות או הצעות מיניות כדי שתתגבש העבירה, ודי בפניה הראשונה כדי שהעבירה תתגבש.

מהם סוגי ההטרדות המבוצעות בבית החולים?

המקרים הנפוצים של הטרדות מיניות המבוצעות בכותלי בתי החולים בישראל הם אלו:

  • רופא המציע הצעה מינית למטופלת שלו במסגרת מפגש טיפולי או פניית המטופלת לקבלת ייעוץ רפואי.
  • רופא המתייחס באופן מבזה למיניותו של מטופל בין היתר תוך הערת הערות ביחס ללבושו או הערות מעליבות ביחס לנטייתו המינית.
  • רופא בכיר המתייחס באופן מטריד או מבזה כלפי כפוף שלו דוגמת מתמחה, סטאז'ר או אחות.

לצד עבירות של הטרדה, מונה החוק למניעת הטרדה מינית גם עבירה של התנכלות. טיבה של עבירה זו הוא הגדרת התנהגות מתנכלת כלפי מי שמצא לנכון למצות את הדין עם המטריד, כעבירה פלילית שהעונש בצדה הוא עד 3 שנות מאסר וכן עוולה אזרחית.

כיצד ניתן להתמודד עם הטרדה מינית או התנכלות בבית החולים?

כאשר אדם מבצע מעשה התואם את הגדרת העבירה של הטרדה מינית, באפשרות הצד המוטרד להגיש תלונה נגדו במשטרה. כאשר מדובר באיש צוות רפואי, ניתן לצד התלונה למשטרה, גם להגיש תלונה למשרד הבריאות ולמערכת פניות הציבור של בית החולים.

כאשר מדובר באיש צוות רפואי, ניתן לצד התלונה למשטרה, גם להגיש תלונה למשרד הבריאות

הבחירה האם להגיש כתב אישום נגד הרופא שמורה לרשויות התביעה ובמידה שהתביעה בוחרת לסגור את התיק נגד המטריד מחוסר ראיות או חוסר עניין ציבור, באפשרות המתלוננת להגיש על כך ערר לפרקליטות המדינה. לצד זאת, באפשרות המוטרד או המוטרדת להגיש תביעה אזרחית נגד המטריד, שכן ההטרדה מהווה גם עוולה אזרחית בת פיצוי.

הטרדה מינית בבית החולים – יש לכך פתרון

הפער המובנה בין מטפל למטופל, והחשש מצד המטופל להתלונן כלפי מי שהעניק לו מענה לבעיה רפואית, הביא לידי חקיקה ולצדה אכיפה קפדנית כלפי מקרים של ניצול בזירה הרפואית. הדברים נכונים הן כלפי מטופלים והן כלפי עובדים זוטרים שהוטרדו על ידי עובדים בכירים מהם. הפתרון מצוי הן במישור הפלילי, הן במישור הציבורי והן במישור האזרחי, ובידי המוטרד לנקוט בכולם או בחלקם.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף