Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישיהטרדה מינית בין ילדים (היבטים משפטיים)

בניגוד לדעה הרווחת, הטרדות מיניות בקרב קטינים, אינן מתבצעות תמיד על ידי עברייני מין מבוגרים. לעיתים, הטרדות ועבירות מין יכולות להתבצע גם על ידי קטינים בעצמם, במסגרת הלימודים, החוג, או המוסד בו הם שוהים.

היחס לקטינים במשפט הפלילי, שונה מהותיות מהיחס לבגירים, ובא לידי ביטוי בכל שלביו של ההליך הפלילי, החל משלב החקירה, עובר בהחלטה האם להגיש כתב אישום, דרך ההליך המתנהל בבית המשפט, וכלה בענישה. כאשר, העיקרון המנחה בענישת קטינים, הוא שיקום הקטין, ולא דווקא מיצוי הדין עימו.

תוכן עניינים

אחריות פלילית של קטינים

קטין, הוא אדם שטרם הגיע לגיל 18. בישראל, גיל האחריות הפלילית הוא מעל גיל 12.

לכן, לא ניתן להעמיד לדין קטין שביצע עבירות מין בקטין אחר, כאשר היה מתחת לגיל 12. בנוגע לקטין שביצע עבירת מין מעל גיל 12, אך היה מתחת לגיל 13 – נדרש אישור של קצין מבחן על מנת להעמידו לדין.

כל אדם שהוגש נגדו כתב אישום בטרם הגיע לגיל 19, בגין עבירה שביצע טרם היה בן 18, יישפט בפני בית משפט לנוער.

חקירת קטין

כאשר קטין מעוכב בגין חשד לעבירה שביצע, ישנה חובת דיווח להוריו.

אם קטין נעצר לחקירת משטרה, הדיווח להורים יעשה ללא דיחוי, והחקירה תהיה בידיעתם. כמו כן, לקטין זכות שאחד מהוריו, או סנגורו, יהיו נוכחים בחקירה, והוא יכול להיוועץ בהם.

חקירת קטין לא תעשה אחרי השעה 22:00 בלילה, ובנסיבות מיוחדות, יכולה להיעשות עד 24:00.

קטין עד גיל 14 שנחקר בעבירת מין שביצע בקטין אחר, ייחקר רק על ידי חוקר ילדים. קטין מעל גיל 14 – ייחקר על ידי חוקר נוער.

קטין מעל גיל 12 שביצע עבירת מין, יופנה לשירות המבחן לנוער, בין אם הן הוחלט לסגור נגדו את התיק, ובין אם במסגרת ניהול ההליך הפלילי נגדו.

מעצר קטין

קטין מתחת לגיל 14, לא ייעצר עד תום ההליכים המשפטיים. באופן כללי, בית המשפט אינו עוצר בנקל קטינים, והכלל הוא שרק אם אין דרך להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת הקטין ייעצר.

בכל מקרה, המעצר יהיה לפרק הזמן הקצר ביותר האפשרי, ותוך התחשבות בצרכיו של הקטין.

בנוגע למעצר ימים, המעצר הראשוני יהיה לעשרה ימים, שניתן להאריכו בעשרה ימים נוספים.

קטין אשר נעצר, ולא הוגש נגדו כתב אישום תוך 40 ימים – ישוחרר, אלא אם כן האריך היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה את התקופה בעשרה ימים, מעת לעת. כמו כן, גם בית משפט העליון רשאי להאריך את מעצרו של הקטין ל-45 ימים מעת לעת.

אם הוגש כתב אישום כגד קטין שנעצר עד תום ההליכים, יש לתת הכרעת דין בתוך שישה חודשים מיום המעצר, או שישוחרר. בית המשפט העליון, יכול להאריך את מעצר של הקטין ל-45 ימים מעת לעת, עד להכרעה בעניינו.

העמדה לדין של קטין

לעבירות מין שביצע קטין, תקופת התיישנות קצרה מאוד, של עד שנה. אם רוצים להעמידו לדין בחלוף השנה, יש לקבל את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה.

קטין לא יועמד לדין עם בגיר בכתב אישום משותף, על עבירות מין שביצעו יחדיו, אלא אם כן התיר זאת היועץ המשפטי לממשלה. כאשר קטין מתחת לגיל 16 מובא בפני בית משפט שאינו לנוער, חובה למנות לו סנגור.

קטין שאין לו סנגור והוגשה בקשה למעצרו, על בית המשפט למנות לו סנגור.

ההליך בבית משפט נגד הקטין

בית משפט רשאי לקבל החלטה שנוגע לקטין, רק לאחר שקיבל את עמדתו, ועליו לשקול את דעתו של הקטין, בהתאם לגילו ולהבנתו. גם להורי הקטין, זכות להביע את עמדתם בנוגע להחלטות בעניינו.

הדיונים בעניינו של הקטין, וכל שכן כאשר מדובר בעבירות מין, יהיו כולם בדלתיים סגורות.

ענישתו של קטין

עניין הענישה של קטין, הוא המורכב ביותר. מחד, ישנו הרצון למצות את הדין עם העבריין, ובייחוד בעבירות מין שבוצעו בקטין אחר,

שזקוק להגנה ולצדק אף הוא. מנגד, השיקול המנחה בהענשת קטינים הוא שיקום, והיכולת שלהם להשתלב בצורה ראויה בחברה הנורמטיבית, לאחר סיום ההליך המשפטי.

לפיכך, על בתי המשפט לנוער למצוא את האיזון הראוי בין שיקולי הענישה, הרתעת הרבים והגמול עבור העבירה שבוצעה, לבין שיקולי השיקום.

אם בית משפט לנוער קבע שהקטין ביצע את עבירת המין, הוא יציין זאת בהכרעת הדין, ויורה על הגשת תסקיר של קצין מבחן.

לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן, הכולל את המלצתם בנוגע לענישת הקטין, בית המשפט לנוער ינקוט באחת מאפשרויות הבאות:

  1. הרשעת הקטין וגזירת דינו: אם מדובר בקטין שבשעת קביעת עונשו טרם מלאו 14 שנים, לא ניתן להטיל עליו מאסר בפועל. כמו כן, ניתן לצוות על החזקתו של הקטין במעון נעול, חלף מאסר בפועל.
  2. הימנעות מהרשעת הקטין, וציווי על דרכי טיפול בו: למשל, ניתן לצוות על שהייה של הקטין במעון יומי או במעון נעול, אך זאת לתקופה שלא עולה על העונש הקבוע בחוק על עבירת המין שביצע. כמו כן, ניתן להעמיד את הקטין בצו מבחן, לחייב את הקטין או ההורה בתשלום קנס, הוצאות המשפט או בתשלום פיצוי לנפגע העבירה, ועוד;
  3. הימנעות מהרשעת הקטין ופטירתו בלא צו: קרי, תינתן לקטין אזהרה בלבד.

סיום

בכל הנוגע לעבירת מין ולהטרדות מיניות שביצע קטין בקטין, היחס כלפי העמדת קטינים לדין מקל ביותר מאשר ביחס לחשודים בגירים, כאשר כלל לא בטוח שהאשמה תוביל להגשת כתב אישום. מעבר לכך, כלל לא ניתן להעמיד לדין קטין מתחת לגיל 12 שביצע הטרדה מינית.

גם אם הוגש כתב אישום, טווח הענישה בנוגע לקטינים הוא רחב, ולרוב, לא יכלול רכיב של מאסר בפועל, ובוודאי כאשר מדובר בקטין מתחת לגיל 14.

על כל הורה או אחראי על קטין, שיודע כי הקטין ביצע הטרדה מינית, או כל עבירת מין אחרת בקטין, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי, המתמחה בתיקי עבירות מין ובטיפול בנאשמים קטינים.

זאת, בכדי לצמצמם את הסיכוי של הקטין לעמוד לדין, וכל שכן לעמוד בפני מאסר בפועל במקרים החמורים.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף