Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישיהטרדה מינית במהלך ביקור אצל הרופא – מה עלייך לעשות?

כמי שנשבעו בשבועת היפוקרטס, מוחזקים רופאים בתור נאמני הציבור. שכן תפקידם מחייב, והוא לרפא ולסייע לכל אדם באשר הוא אדם. אך לא אחת התרחשו מקרים שבהם רופאים שכחו את שבועתם, ואת יושרם, ופעלו בניגוד למהות תפקידם, ואך יותר מכך, חטאו לתפקידם, באופן שבו ניצלו את מעמדם לרעה והטרידו מינית מטופלות ומטופלים. 

הטרדה מינית במהלך ביקור אצל הרופא – מה עלייך לעשות?

מה ניתן לעשות במקרה שהוטרדת מינית ע"י רופא, במסגרת טיפול רפואי?

תוכן עניינים

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית יכולה להיעשות במגוון מקרים, ולא בכדי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998, מנה מספר מקרים אשר יראו בהם בתור הטרדה מינית.

  • החוק קובע כי סחיטה הנעשית תוך איום או דרישה לביצוע מעשה מיני, תוגדר בתור הטרדה מינית.
  • עבירת המעשה המגונה, מוגדרת במקביל גם כהטרדה מינית. מעשה מגונה הוא כל מעשה מיני שנועד לשם ביזוי או פגיעה או גירוי מיני. לדוגמא: נגיעה באיבר מוצנע של אדם אחר, מוגדרת כמעשה מגונה, אך גם כהטרדה מינית.
  • הטרדה מינית מוגדרת גם בתור הצעה בעלת אופי מיני או התבטאות בעלת אופי מיני, אך זאת כאשר מי שאליו מופנית ההצעה או האמירה, מתנגד להן. עם זאת, החוק קובע כי כאשר מדובר במערכת יחסים של בין עובד למעביד, מטפל ומטופל במסגרת טיפול פסיכולוגי, סטודנט ומרצה, עובד ציבור ואזרח הנזקק לשירותו, אין צורך שהמוטרד המצוי מראש בעמדת נחיתות, יראה התנגדות. אלא דיי בעצם האמירה או ההצעה.
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  • יוער שגם במסגרת טיפול רפואי, כל טיפול רפואי, קובע החוק כי המטופל, המוטרד מינית, לא צריך להראות כל התנגדות או חוסר רצון מכל אמירה או הצעה בעלת אופי מיני המופנית כלפיו, מטעם הרופא או המטפל.
  • עוד קובע החוק, כי אמירה שנועדה להשפיל או לבזות אדם על רקע מיני, מוגדרת כהטרדה מינית. לדוגמא: אמירה בוטה שתכליתה היא לעלוב באדם על רקע נטייה מינית, מוכרת כהטרדה מינית.

מהו העונש על הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא עבירה פלילית, שעונשה נע בין 4-2 שנות מאסר. כאשר עבירה כזו מתבצעת ע"י רופא כלפי מטופל, חשוף הרופא לעונש של 2 שנות מאסר בדרך כלל. אלא גם ישנן נסיבות נוספות, כמו לדוגמא: התנכלות והטרדה מינית, שאז העונש עשוי להגיע לעד 4 שנות מאסר.

בנוסף, החוק למניעת הטרדה מינית קובע גם כי הטרדה מינית היא עוולה אזרחית, המקימה עילת תביעה למי שהוטרד מינית, כלפי מי שהטרידו. החוק מאפשר להגיש תביעה מבלי להוכיח כל נזק, עד לסכום של 120,000 ₪, מה שמקל מאוד על מי שהוטרד מינית.

מה עושים אם הרופא הטריד אותי מינית בזמן ביקור?

אם הרופא הטריד אתכם מינית בזמן טיפול, רצוי לעשות מספר דברים, כדלקמן :

לקום וללכת: אם הוטרדת מינית, פשוט תקומ\י ותלך\י. אם אתם חשים שלא בנוח במהלך הטיפול הרפואי או הביקור, פשוט תלכו, אל תהיו במקום שלא גורם לכם להרגיש בנוח.

לתעד את המקרה: ככל שיש ביכולתכם לתעד את המקרה, לדוגמא: להקליט או להסריט את הביקור ובכלל את מעשה ההטרדה, תעשו זאת. התיעוד גם יכול לסייע לכם במסגרת הגשת תלונה במשטרה, וגם אם בעתיד תרצו להגיש תביעה אזרחית נגד הרופא.

להגיש תלונה למשטרה: כאמור, הטרדה מינית היא עבירה פלילית חמורה, במיוחד כאשר היא נעשית ע"י רופא במסגרת טיפול רפואי. לכן, אל תהססו תגישו תלונה במשטרה. בעת הגשת התלונה, מומלץ אף להסתייע במכר אשר יוכל ללוות אתכם, ולתמוך בכם בעת הצורך.

להגיש תביעה אזרחית: רצוי מאוד להגיש תביעה אזרחית, אך לא רק נגד הרופא. את התביעה ניתן ורצוי גם להגיש נגד בית החולים או קופת החולים שמעסיקה את הרופא, בטענה שלא פיקחה עליו, ולא מנעה את התנהגותו.

להגיש תלונה באיגוד הרופאים ולמוסד הרפואי: רופאים חברים באיגוד מקצועי, והם כפופים גם לדין משמעתי, בדומה למשל לעורכי דין. עבירה של רופא, בין אם היא פלילית או אתית, יכולה לגרור סנקציות חמורות מאוד, כמו שלילת רישיון, קנס כספי ועוד. לכן, רצוי להגיש תלונה לאיגוד הרפואיים נגד אותו רופא. כמו כן, חשוב גם להתלונן במוסד הרפואי שהעסיק את אותו הרופא, בין אם בקופת החולים ובין אם בבית החולים. רצוי לפנות בתלונה בכתב להנהלה, ולדווח לה על האירוע.

לפנות לקבלת סיוע פסיכולוגי: אירוע של הטרדה מינית הוא קשה מאוד, הוא פוגע בנפש האדם, בגופו ובכבודו. מי שחווה הטרדה מינית סובל ככלל ממצוקה נפשית מובנת מאליה. לכן, רצוי מאוד לפנות לקבל סיוע, בין אם ע"י פסיכולוג או בין אם באמצעות פניה למוקדי סיוע לנפגעי תקיפה מינית.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף