Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישידוגמאות להטרדה מינית בעבודה שגררה הליכים פליליים

עד לחקיקת החוק למניעת הטרדה מינית, חוו נשים רבות היתקלות בהצעות מיניות חוזרות ונשנות או הערות בעלות אופי מיני מצד מעסיקם, מבלי שהדבר ייחשב לעבירה. אחת ההשפעות המרכזיות של החוק, הייתה השינוי הנורמטיבי ביחס למעשים ואמירות בעלות אופן מיני במסגרת יחסי עבודה.

החוק הגדיר לראשונה התנהגויות מסוימות כאסורות על פי חוק, הגדיר כלים להתמודדות עם ההטרדה הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי, ובעקבותיו מצאו עצמם מעסיקים רבים מורשעים בדין במסגרת הליך פלילי.

תוכן עניינים

מה היא הטרדה מינית בעבודה?

הטרדה מינית בעבודה היא ביצוע אחת מהתנהגויות אלו, תוך ניצול מרות במסגרת יחסי עבודה:

  1. התייחסות בעלת אופי מיני כגון מחמאות חסרות טעם ובוטות אודות מראה הצד המוטרד בכסות של מחמאה.
  2. שיגור הצעות בעלות אופי מיני כגון הצעה לקיום יחסי מין או מגע מיני.
  3. התייחסות מבזה למיניותו, מינו או נטייתו המינית של העובד.
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מה ההבדל בין הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה להטרדה מינית רגילה?

החוק מגדיר מגוון התנהגויות כהטרדה מינית ולאו דווקא כאלו שנעשו במסגרת יחסי עבודה. עם זאת, הצעת הצעות בעלות אופי מיני או שיגור התייחסות בעלת אופי מיני, אשר נעשה בין במסגרת מערכת יחסים בין שני אנשים ללא מאפיינים ייחודיים, מהוות עבירה של הטרדה רק אם המטריד לא שעה לבקשת המוטרד לחדול מהצעותיו או שיגור התייחסויותיו המיניות.

ייחודה של הטרדה במקום העבודה הוא בכך שהיא מהווה עבירה פלילית משעה שנעשתה פניה לעובד שהינה בעלת אופי המיני, ללא קשר לתגובת העובד. הוראה זו חלה גם על מגוון התנהגויות נוספות דוגמת פניה לקטין מתחת לגיל 15, פניה למטופל במסגרת טיפול רפואי, פניה הנעשית על ידי כהן דת ועוד מספר נסיבות המנויות בחוק.

מה העונש על הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה?

אדם אשר מטריד אדם אחר הכפוף למרותו במסגרת יחסי עבודה, מבצע עבירה פלילית שהעונש בצדה הוא עד 2 שנות מאסר. כאשר אותו אדם מוסיף להתנהגותו המטרידה גם ממד של התנכלות על רקע אי היענות העובד לאותן הצעות על רקע מיני או עקב תלונת העובד על הטרדתו, קובע החוק כי באפשרות בית המשפט להטיל עליו עונש של עד 4 שנות מאסר.

מה העונש על אמירות מיניות שנאמרו על ידי עובד בכיר?

לאחרונה נדון בבית המשפט מקרה שבו עובד בכיר בחברת רהיטים, שיגר לעבר עובדת בחברה אמירות המתייחסות למראה שלה ומתמקדות במיניותה ובמראה איבריה המוצנעים. חומרה יתרה הייתה טמונה בכך שאותו אדם המשיך לשגר לעבר העובדת התייחסות בעלות אופי מיני גם לאחר שביקשה ממנו לחדול מכך.

העובדת התלוננה במשטרה, והפרקליטות הגישה כנגד אותו עבוד בכיר כתב אישום בגין ביצוע עבירה של הטרדה מינית כלפי עובד, הליך שבסופו הורשע. במסגרת גזר הדין, הטיל בית המשפט על אותו עובד עונש של 3 חודשי מאסר על תנאי לצד חיוב בתשלום פיצוי למתלוננת בסך אלפי שקלים.

האם די באמירה יחידה בעלת תוכן מיני על מנת להרשיע בהטרדה במסגרת יחסי עבודה?

הכלל ביחס לאמירות בעלות אופי מיני הנאמרות במסגרת יחסי מרות בעבודה או במסגרת שירות, הוא כי הן מהוות הטרדה מהרגע הראשון, ואין צורך בהבעת מחאה מצד העובד או העובדת המוטרדים. פירוש הדבר כי בידי בית המשפט האפשרות להרשיע אדם בעבירת הטרדה, גם אם סבר שמדובר באמירה תמימה ולגיטימית וגם אם לא נתקל בתגובה שלילית לכך מצד העובד או העובדת.

במסגרת אחד התיקים הפליליים שהוגשו כנגד אדם שהואשם כי הטריד את העובדת שלו, נדרש בית המשפט להכריע האם בעל מסעדה אשר שיגר לעובדת שלו הצעה לקיים עמה יחסי מין תמורת מגורים, מהווה הטרדה מינית. על יסוד לשונו הברורה של החוק, קבע בית המשפט כי מדובר באמירה המהווה הטרדה מינית ללא כחל ושרק והרשיע את המעסיק בביצוע עבירה.

הטרדה מינית בעבודה עשויה להסתיים בהליך פלילי

הוראות החוק מהוות תמרור אזהרה לפיו על כל מעסיק לעשות כל מאמץ על מנת ליצור סביבת עבודה נטולת הטרדות כלפי העובדים הכפופים לו.

מעסיק או מנהל הנוהג בניגוד להוראות המחמירות הנקובות בחוק למניעת הטרדה מינית, עשוי למצוא עצמו עומד לדין במסגרת הליך פלילי. זאת, כאשר הוכחת אשמתו של מי ביצע הטרדה לכאורה כלפי אדם הכפוף לו אינה דורשת הבעת מחאה או התנגדות מצד המוטרד, ונוגעת אך ורק להתנהגותו של הצד המטריד.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף