Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישי  הטרדה מינית בעבודה – כיצד להתמודד בתבונה

  על אף שבשנים האחרונות, קיימת מודעות רבה בציבור באשר לחומרתן של הטרדות מיניות – הרי שתופעה זו לא פסה מן העולם, והיא ממשיכה להתקיים בכל מקום. במאמר זה אסביר כיצד ניתן להתמודד בתבונה עם הטרדה מינית בעבודה.

  הטרדה מינית בעבודה - כיצד להתמודד בתבונה

  תוכן עניינים

  יש לפנות לאחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

  כיום, כל מקום עבודה מחויב למנות אדם שתפקידו להיות אחראי למניעת הטרדות מיניות בו. עובד שחווה הטרדה מינית במקום העבודה, צריך לפנות לאותו אחראי ולמסור לו כמה שיותר פרטים באשר לאירוע ההטרדה.

  האחראי כותב למעסיק דו"ח, המבוסס על הפרטים אותם מסר העובד המתלונן, וכן עליו לציין בדו"ח כיצד, לדעתו, צריך המעסיק להמשיך לטפל בתלונה.

  המעסיק צריך להגיע להחלטה מהירה. הוא יכול שלא לבצע כל פעולה, או לחילופין להפחית את משכורתו של אותו עובד שלגביו נטען כי הטריד מינית, לעכב את קידומו ואף לפטר אותו, או לעשות כל פעולה אחרת במטרה למנוע הטרדות מיניות עתידיות או לתקן את הפגיעה שנגרמה בגין אותה הטרדה מינית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ניתן להגיש תלונה במשטרה

   כל הטרדה מינית, ולא משנה היכן היא נעשתה – מהווה עבירה פלילית. יש לציין, שאם מוגשת תלונה על הטרדה מינית במשטרה – הנפגע יכול לבחור את מין החוקר – אפשרות שכנראה לא קיימת במקום העבודה, שם ככל הנראה ישנו אחראי אחד למניעת הטרדה מינית. בסופו של דבר, אם אכן יוכח כי המתלונן אכן הוטרד מינית – בית המשפט יכול לגזור על הנאשם עבודות שירות, פיצויים ואף מאסר.

   ניתן להגיש תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה

   מעבר לעובדה שהטרדה מינית מהווה עבירה פלילית, היא גם מהווה עוולה אזרחית. לכן, עובד שחווה הטרדה מינית בעבודה, רשאי להגיש תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה. הנפגע יכול להגיש תביעה שכזו לא רק כנגד מי שהטריד אותו אלא גם כנגד מקום העבודה עצמו, אם, לדעת הנפגע, המעסיק לא טיפל כראוי בתלונה על ההטרדה המינית. אם תביעת הפיצויים לבית הדין לעבודה מוגשת לאחר שהמטריד כבר הורשע בפלילים עקב אותה הטרדה מינית, אין צורך להוכיח את פעולותיו גם בבית הדין לעבודה.

   בתביעת פיצויים לבית הדין לעבודה, הנפגע יכול לדרוש סעד של עד 120,000 ₪, גם מבלי להוכיח שנגרם לו נזק.

   לסיכום, אדם שהוטרד מינית במקום עבודתו, צריך לפנות לאחראי למניעת הטרדה מינית באותו המקום. בנוסף, הוא יכול, ואולי אף צריך, להגיש תלונה במשטרה, שכן הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית. אם בית המשפט יגיע להחלטה שהנאשם אכן הטריד מינית את המתלונן – יכול בית המשפט לגזור על הנאשם עבודות שירות, פיצויים ואף מאסר.

   כמו כן, מכיוון שהטרדה מינית מהווה גם עוולה אזרחית, אדם שהוטרד מינית במקום עבודתו, יכול להגיש תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה, גם כנגד המטריד וגם כנגד מקום העבודה עצמו, אם לדעתו תלונתו לא טופלה כראוי. בתביעה זו, יכול המתלונן לדרוש סעד של עד 120,000 ₪, גם מבלי להוכיח שנגרם לו נזק.

   *אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף