Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישיהטרדה מינית בקרב גברים – דע מהן זכויותיך

בניגוד לסברה הרווחת, הטרדה מינית היא התנהגות שלא בהכרחת ננקטת רק כלפי נשים, שכן עבירות מין בכללותן, לדאבוננו, עשויות להיות מופנות גם לגברים כאחד. החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998, לא החריג את עצמו, ואת האיסורים המנויים בו רק לטובת נשים, אלא להיפך. מדובר בחוק שנועד לשמור על כבוד האדם באשר הוא אדם.

הטרדה מינית בקרב גברים – דע מהן זכויותיך

נראה, שהגישה הרווחת היא שכאשר אישה מוטרדת מינית, יש מסביבה את כל הכלים, להילחם בטראומה. להבדיל, אצל גברים, קיימת תחושה שהחברה פחות מכילה גברים שחוו הטרדה מינית. תפיסה זו, רק תורמת ומגבירה את תחושת הבדידות, והקושי אותו יחוש גבר שעבר הטרדה מינית. בשים לב לכך, נראה כי גם גברים רבים אינם מודעים לזכויותיהם. לפיכך, רצוי לעשות סדר, ולהבהיר את זכויותיהם של גברים מכוח החוק למניעת הטרדה מינית.

תוכן עניינים

מהי בכלל הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית, מגדיר הטרדה מינית בתור, סחיטה מינית, התבטאות בעלת אופי מיני, הצעות בעלות אופי מיני, פרסום תמונות בעלות אופי מיני ללא הסכמת המצולם. החוק אוסר גם על התנכלות, כל התנכלות, הנעשית על רקע מיני.

בנוסף, החוק דורש אומנם שבכל הנוגע להתבטאויות או הצעות בעלות אופי המיני, הניצע יסרב ויבהיר כי הוא מסרב להן. אך כאשר מדובר בהתבטאויות או בהצעות מיניות הנעשות במסגרת יחסי עבודה, מערכת יחסים של מטפל או מטופל, איש ציבור ואזרח התלוי באותו איש ציבור, סטודנט ומרצה, אין צורך בהצגת סירוב לאותן הצעות או התבטאויות. זאת משום שמדובר במערכות יחסים שבהן קיים אי שוויון מובנה בין הצדדים.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

הטרדה מינית, היא גם עבירה פלילית בהתאם לחוק, עבירה דינה מאסר של שנתיים בנסיבות רגילות, ואף 4-3 שנים בנסיבות מיוחדות (כמו למשל קיימת מערכת יחסים מיוחדות כמו שמתואר לעיל או התנכלות). החוק למניעת הטרדה מינית, מאפשר גם למי שחווה הטרדה מינית- גברים ונשים, להגיש תביעה אזרחית נגד המטריד, בשיעור של עד 120,000 ₪, מבלי להוכיח שנגרם לו\ה נזק.

מהן זכויות הגבר שהוטרד מינית?

גבר שחווה הטרדה מינית, זכאי לשוויון כלפי החוק, ולזכויות המוקנות מכוחו, וגם לזכויות נוספות, שלא בהכרח מנויות בחוק, כדלקמן:

  1. זכותך שלא יטרידו אותך מינית ולא יתנכלו לך על רקע מיני: אם הנושא טרם הובהר, אז יש להבהירו. לכל גבר הזכות שלא להיות מוטרד מינית, ולא להיות מושפל על רקע מיני, ושלא להיפגע על רקע מיני, וכן, גם שלא לסבול מהתנכלות על רקע מיני או העדפה מינית. הזכויות הללו מנויות בחוק, והן חלות על גברים ונשים כאחד.
  2. יש לך זכות להגיש תלונה במשטרה: אם הוטרדת מינית, זכותך להגיש תלונה במשטרה. זכותך שילווה אותך אדם קרוב, וזכותך לקבל יחס שווה במסגרת חקירת התלונה.
  3. יש לך זכות לערער על סגירת תיק המשטרה: בהתאמה, ככל שהגשת תלונה במשטרה, והתלונה נסגרה. זכותך להגיש ערר על החלטת המשטרה, לפרקליטות המחוז.
  4. זכותך להתלונן במקום העבודה: החוק למניעת הטרדה מינית מטיל אחריות רבה על המעסיק. בין היתר, החוק קובע כי מעסיק חייב לקבוע נהלים לטיפול במקרים של הטרדה מינית, ואף לפרסם שלט הנחיות, ככל שבמקום העבודה מעל 25 עובדים. לכן, אם הוטרדת מינית במקום העבודה, יש לך זכות לקבל טיפול ויחס שווה מהמעסיק בגין תלונתך. בנוסף, החוק אוסר גם על המעסיק להפלות עובד בשל אירוע של הטרדה מינית במקום העבודה, או לפגוע במעמדו של עובד שהגיש תביעה נגד המעסיק או נגד עובד אחר בגין הטרדה מינית. לכן, לכל גבר הזכות לקבל יחס שווה במקום העבודה, בדיוק כמו שקובע החוק.
  5. יש לך זכות להגיש תביעה אזרחית: אם הוטרדת מינית, יש לך זכות להגיש תביעה נגד מי שהטריד אותך. יש לך זכות גם להגיש תביעה אזרחית נגד המעסיק מכוח החוק, אם המעסיק לא פעל כדי למנוע הטרדה מינית במקום העבודה, או לא קיים אחר הוראות החוק. הזכות להגיש תביעה מכוח החוק נוגעת לגברים ונשים כאחד.
  6. יש לך זכות לפנות למרכזי סיוע לנפגעי תקיפה מינית: בישראל מספר מרכזי סיוע לנפגעי תקיפה מינית. אם הוטרדת מינית, זכותך לפנות ולקבל סיוע.
  7. זכותך לקבל טיפול פסיכולוגי ואחוזי נכות: אם הוטרדת מינית, והוכרת בתור נכה נפשית כתוצאה מהאירוע, יש לך זכות לפנות לביטוח הלאומי בתביעה לקבלת גמלת נכות.
  8. זכותך שדיונים בבית המשפט יתקיימו בדלתיים סגורות: בין אם הגשת תביעה אזרחית או בין אם הוגש כתב אישום פלילי נגד מי שהטריד אותך מינית. אתה זכאי לכך שהדיונים בבית המשפט, יתקיימו בדלתיים סגורות.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף