Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישי  הצעה מינית עקשנית עלולה להיחשב הטרדה מינית

  עובד בחברה הציע לעובדת שהייתה כפופה אליו לקיים עמו יחסי מין. העובדת סירבה, והוא החליט להתנכל לה ולמנוע את קידומה בעבודה. בית הדין הארצי לעבודה פסק לטובתה פיצויים בסך 45,000 ₪.

  הצעה מינית עקשנית עלולה להיחשב הטרדה מינית

  "ביום 3.1.01, במהלך פגישה אישית ביניהם במשרדו של הממונה, הוא אמר לה כי היא "מעוררת בו חשק", "בא לו עליה", "בואי נפסיק לעבוד, יש דברים טובים יותר לעשות" וכי הוא מעוניין לקיים עימה יחסי מין.

  העובדת טענה כי הבהירה לממונה מייד ובאופן חד משמעי שהיא אינה מעוניינת בכל קשר מיני או אחר עמו החורג ממסגרת יחסי העבודה" – כך מתאר פסק הדין (ע"ע 432/07) את האירוע בו הנתבע הציע לעובדת שהייתה כפופה אליו, במהלך העבודה, הצעה מינית.

  תוכן עניינים

  התובעת טענה כי לאחר מכן היו עוד מספר אירועים של הטרדה מינית מצדו של התובע, אך בהעדר ראיות מספקות, הדיון בהטרדה המינית הצטמצם לכדי המקרה הספציפי האמור.

  בית הדין האזורי: הצעה מינית חד פעמית אינה מהווה הטרדה מינית

  השאלה העומדת בפני בית הדין, אפוא, היא האם הצעתו המינית של הנתבע באותה הזדמנות עולה כדי הטרדה מינית או לא. ובכן, מה מבדיל בין הצעה מינית לגיטימית לבין הטרדה מינית? החוק מגדיר זאת באופן ברור: "הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה: ….הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות"

  אם כן, מה שמבדיל בין הצעה לגיטימית להטרדה מינית הוא מוטיב ה"חזרה" לאחר הסירוב: רק כאשר המטריד חוזר ומציע את ההצעה המינית לאחר שהמוטרד סירב, מעשיו עולים כדי הטרדה מינית.

  במקרה דנן, מדובר באירוע אחד בו הנתבע הציע לתובעת לקיים עמו יחסי מין, ולא הוכח כי הוא חזר על כך במקרים נוספים. לאור זאת, החליט בית הדין האזורי לעבודה כי מעשי הנתבע אינם עולים כדי הטרדה מינית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   פיצוי כספי מחמת התנכלות בעבודה

   עם זאת, בית הדין פסק לנתבעת פיצוי מסיבה אחרת. התובעת תבעה את הנתבע לא רק בגין ההטרדה המינית אלא גם בגין התנכלות בעבודה. לטענתה, לאחר שהיא סירבה להצעתו המינית, הוא החל להתנכל לה בעבודה ואף מנע ממנה קידום שהגיע לה.

   את הטענה הזו – בית הדין מקבל. בית הדין משתכנע כי לא הייתה סיבה הגיונית למניעת קידומה של התובעת, ועל כן בהכרח מדובר בהתנכלות מכוונת. סכום הפיצויים שנפסק לתובעת בגין ההתנכלות: 15,000 ₪.

   בית הדין הארצי קבע כי מדובר בהטרדה מינית והגדיל את הפיצוי

   שני הצדדים יצאו בלתי מרוצים מפסק הדין והחליטו לערער עליו לבית הדין הארצי. הנתבע ביקש לערער על הקביעה כי מדובר בהתנכלות, ואילו התובעת ביקשה לערער על הקביעה כי לא מדובר בהטרדה מינית.

   בית הדין הארצי קיבל את ערעורה של התובעת וקבע כי מעשיו של הנתבע עולים כדי הטרדה מינית. הסיבה לכך: התעקשותו של הנתבע להמשיך להציע לנתבעת הצעות מיניות, באותה פגישה, גם לאחר שהבהירה לו באופן שאינו משתמע לשני פנים כי איננה מעוניינת בהצעותיו. "אמירה חוזרת בעלת אופי מיני או סידרה של אמירות דומות בלשונן ובמטרתן – אף אם נאמרו במהלך אירוע אחד – מקיימות את ההגדרה של "הטרדה מינית" במובן החוק" – קובע בית הדין.

   סופו של דבר, בית הדין הארצי מחליט להגדיל את סכום הפיצויים באופן הבא: הנתבע ישלם לתובעת עוד 15,000 ₪ בגין ההטרדה המינית, ועוד 15,000 ₪ – בנוסף ל-15,000 ₪ שנקבעו לו בבית הדין הארצי – בגין ההתנכלות. סך הכול: 45,000 ₪. מלבד זאת, בית הדין משית עליו הוצאות משפט בסך 5,000 ₪.

   קיבלת 'לא'? אל תמשיך להציע הצעות מיניות

   מוסר ההשכל מפסק דין זה הוא כי לאחר שאתה נתקל בסירוב על הצעה מינית – אל תנסה להציע שוב. התעקשותך – אפילו באותו מעמד – להציע שוב את ההצעה המינית, עשויה להיחשב הטרדה מינית.

   קו הגבול בין הצעה וחיזור מיניים לבין הטרדה מינית אינו תמיד חד משמעי, ונדרשת שימת לב ורגישות לרצונו ולכוונותיו של הצד השני. שימו לב היטב מה הצד השני אומר ומה הוא משדר, וכך תמנעו מתביעות בגין הטרדה מינית.

   *אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף