Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישיהתנכלות בעבודה עקב סירוב להצעה מינית – האם מדובר בהטרדה?

התחלת לעבוד במקום עבודה חדש, בתחילה הבוס ושאר הקולגות היו נחמדים ונעימים. בשלב מסוים, אחד הקולגות החל לפנות אלייך בהצעות לצאת לבילוי משותף, ואף בד בבד, החל להחמיא לך על המראה החיצוני שלך. 

התנכלות בעבודה עקב סירוב להצעה מינית – האם מדובר בהטרדה?

בתחילה, המחמאות היו נעימות, וכך גם ההצעות בעלות האופי המיני. אך אט אט, החלו ההתבטאויות לשאת בחובן תכנים מיניים, לא נעימים, וגם ההצעות החלו להעמיד אותך בסיטואציה לא נוחה, שכן אינך מעוניין/ת בהן.

תוכן עניינים

לבסוף, הבהרת לקולגה שאינך מעוניינת לא לצאת עמו לבלות, ולא לקבל ממנו מחמאות, משום שהן גורמות לך לתחושת אי נעימות. הקולגה שמע, והבטיח שהתנהגותו לא תישנה. אך לאחר מכן, החלה התנהגותו של הקולגה להשתנות, הוא החל להתנהג בצורה לא ראויה בפרהסיה, הוא החל להתנכל אלייך, ובין היתר, הוא אף טרח להביך ולהשפיל אותך בפומבי. על פניו, נראה שהתנהגותו, נובעת מסירובך לצאת עמו.

לכאורה, התנהגותו, מהווה התנכלות אסורה, עקב סירוב להצעה מינית. החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998, קובע כי התנהגות זו מהווה עבירה של הטרדה מינית.

מה מוגדר בתור הטרדה מינית?

הטרדה מינית מוגדרת בחוק בתור :

– התבטאות או הצעות בעלות אופי מיני החוזרות ונשנות, אך זאת כאשר הצד המוטרד, מבהיר שאינו מעוניין בהן.

– סחיטה בעלת אופי או גוון מיני.

– התבטאות משפילה הנוגעת למיניות של אדם אחר, או כלפי נטייתו המינית.

– פרסום של תמונה או סרטון בעלי אופי מיני של אדם אחר, ללא הסכמתו.

– התנכלות, על רקע מיני או סירוב להצעות בעלות אופי מיני, מהווה גם היא הטרדה מינית.

החוק קובע כי כאשר מדובר בהתבטאות או הצעה בעל אופי מיני בין עובד למעביד, מטפל ומטופל, מורה לתלמיד או סטודנט למרצה ועוד, אין צורך להראות אי הסכמה או סירוב, אלא דיי בהצעה או בהתבטאות כדי להוות עבירה של הטרדה מינית. החוק למניעת הטרדה מינית, קובע עונשים של בין שנתיים לארבע שנים בגין הטרדה מינית, כך שעסקינן בעבירה פלילית חמורה יחסית.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מהי התנכלות?

החוק למניעת הטרדה מינית, מגדיר גם התנכלות בתור הטרדה מינית. החוק קובע כי התנכלות היא "פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית". כמו כן, התנכלות בהתאם לחוק, היא עבירה שדינה 3 שנות מאסר.

כיצד התנכלות יכולה לבוא לידי ביטוי?

התנכלות, בהתאם לחוק, יכולה לבוא לידי ביטוי במספר התנהגויות, אך לא רק, להלן :

  1. התנכלות על רקע סירוב להצעות בעלות אופי מיני.
  2. התנכלות על רקע של הגשת תלונה למשטרה על הטרדה מינית.
  3. התנכלות על רקע תלונה בפני הממונים, על רקע הטרדה מינית.
  4. התנכלות על רקע של הגשת תביעה אזרחית נגד מעסיק או עובד אחר בגין הטרדה מינית.

התנכלות יכולה כמובן להתבצע ע"י המעסיק, או ע"י העובד, או ע"י מקום העבודה בכללותו. אך יוער, שהחוק למניעת הטרדה מינית קובע בפירוש שאין לפגוע בזכותו או מעמדו של עובד אשר התלונן על הטרדה מינית.

החוק אף מטיל על המעסיק לטפל בחומרה, במהירות ויעילות במקרים של הטרדה מינית. החוק אף קובע כי עובד שהוטרד מינית במקום העבודה, יכול אפילו להגיש תביעה נגד המעסיק, כאשר תלונתו לא טופלה בראוי. מכאן, שהמסקנה היא שהתנכלות, באופן שתואר בפתיחה, מהווה עבירה של הטרדה מינית, בעת שהיא נעשית במקום העבודה.

מה עושים אם מתנכלים לך במקום העבודה עקב סירוב להצעה מינית?

אם מתנכלים לך במקום העבודה, עקב סירוב להצעה מינית, ניתן ורצוי לפעול במישורים הבאים :

– להגיש תלונה לממונה במקום העבודה : בכל מקום עבודה חייב להיות ממונה על תלונות על הטרדה מינית. חשוב לפנות אליו, ולהתלונן בפניו. על המעסיק מוטלת חובה לטפל במהירות וביעילות בהטרדה מינית הנעשית במסגרת מקום העבודה.

– להגיש תלונה למשטרה : אל תהססו, ככל שמדובר במקרים חמורים ואף חוזרים של הטרדה מינית, רצוי להגיש תלונה במשטרה.

– לבחון אפשרות להגיש תביעה אזרחית : לעיתים, או ככלל, רצוי לבחון אפשרות להגיש תביעה אזרחית נגד מי המטריד או המתנכל. בנוסף, רצוי אף לבחון אפשרות להגיש תביעה נגד המעסיק, במקרים שבהם הוא לא טיפל או לא מנע את ההטרדה המינית ואת ההתנכלות במקום העבודה.

– לקבל ייעוץ פסיכולוגי : הטרדה מינית היא עבירת מין, וכפועל יוצא היא פוגעת קשות במי שחווה אותה. הקשיים באים לידי ביטוי בירידה בביטחון העצמי, באמון ובביטחון התעסוקתי והחברתי. משכך, חשוב מאוד לקבל סיוע פסיכולוגי במקרה הצורך.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף