Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישימה נחשב להטרדה מינית?

לפני מעל 20 שנה נחקק חוק פורץ דרך ששמו החוק למניעת הטרדה מינית, אשר שינה את האופן בו המחוקק מתייחס להתנהגות מטרידה במרחב הציבורי שיש לה גוון מיני. בעוד שקודם לחקיקת החוק סווגו התנהגויות מסוימות כבלתי נאותות בלבד, הגיע החוק וסיווגם כבלתי חוקיות.

מה נחשב להטרדה מינית?

התנהגות העולה כדי הטרדה מינית עשויה להביא לידי נקיטת הליכים פליליים כנגד מבצעה, ואולם לצד האפשרות של גופי אכיפת החוק לנקוט בהליך פלילי, בידי האדם המוטרד האפשרות לתבוע את המטריד בתביעה נזיקית ולזכות בפיצוי ללא הוכחת נזק.

תוכן עניינים

מהם סוגי ההטרדות המיניות?

החוק למניעת הטרדה מינית מונה 7 התנהגויות עיקריות המהוות על פי החוק הטרדה אסורה:

  1. סחיטה באיומים כאשר המעשה נשוא הסחיטה הוא בעל אופי מיני.
  2. מעשה מגונה באדם או בפומבי.
  3. שיגור הצעות בעלות אופי מיני לאדם גם לאחר שהביע רצונו למציע שיחדל מכך.
  4. שיגור אמירות או התייחסויות לאדם הממוקדות במיניותו, גם לאחר שהביע רצונו למטריד שיחדל מכך.
  5. התייחסות מבזה או משפילה כלפי אדם על רקע מיני או נטייה מינית.
  6. פרסום סרטון בעל אופי מיני שיש בו כדי להשפיל את האדם המופיע בו, וללא הסמכת אותו אדם לפרסום.
  7. הצעות והתייחסויות מיניות כלפי קטינים מתחת לגיל 15 או צד למערכת יחסים המבוססים על מרות, ללא צורך בכך שמקבלי ההצעה יביעו כלפי המציע רצון שיחדל מכך.
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מהי הטרדה מינית במקום העבודה?

מקום עבודתו של אדם נתפס על ידי המחוקק ככזה המחייב יצירת מרחב בטוח ונטול התייחסויות מיניות טורדניות או מבזות. החוק למניעת הטרדה מינית נועד לשמר מרחב בטוח על ידי שתי הוראות שונות, תוך יצירת מרווח בו יכולות להתקיים הצעות חיזור שאינן פסולות:

  • בין המעסיק למועסק – מעסיק, או אף מנהל בדרגה מסוימת אינם יכולים לפנות לעובד המצוי תחתם ביחסי מרות, ולהציע לו הצעות מיניות. זאת, ללא צורך בהבעת אי רצון מצד העובד, ודי בעצם ההצעה הראשונית כדי לגבש התנהגות מטרידה לפי החוק.
  • בין עובדים מאותה קבוצת שווים – על עובדים באותה דרגה וללא יחסי כפיפות, חלות ההוראות הכלליות של החוק ביחס לביזוי, הצעות מיניות או התמקדות במיניותו של אדם.

מהי הטרדה מינית הנעשית כלפי קטינים?

קטין על פי הגדרת החוק הוא מי שטרם מלאו לו 18. החוק למניעת הטרדה מינית מגן על קטינים תוך יצירת מדרג חומרה. כלפי קטינים מתחת לגיל 15, החוק אוסר כל שיגור הצעה בעלת אופי מיני או התייחסות מינית, כאשר המטריד עצמו הוא אינו קטין.

לצד זאת, קטינים בגילאים בוגרים יותר בין הגילאים 15 ל- 18, זוכים להגנת הוראת החוק האוסרת על בעלי תפקידים כגון מורים או כל אדם אחר במצוי ביחסי מרות או חינוך כלפיהם, להפנות אליהם כל התייחסות או הצעה על רקע מיני.

מה העונש על הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית קובע עונשים פליליים במדרג הנע לפי חומרת העבירה. ראוי לציין כי לצד עבירת ההטרדה, מגדיר החוק גם עבירה של התנכלות שפירושה התנהגות באופן התנכלותי כלפי מי שהתלונן, הגיש תביעה או הצביע על כך שנעברה כלפיו עבירה של הטרדה מינית.

החוק למניעת הטרדה מינית קובע עונשים פליליים במדרג הנע לפי חומרת העבירה

העונש על הטרדה מינית הוא עד שתי שנות מאסר, ואולם כאשר מדובר בהטרדה מינית שעניינה הפצת סרטון מיני של אדם ללא הסכמתו, מדובר בעונש מאסר של עד 5 שנות מאסר. כאשר מדובר בהתנכלות בלבד, העונש אותו מונה החוק הוא עד 3 שנות מאסר בפועל.

מה הכלים האזרחיים שניתן לנקוט כנגד מטריד מינית?

סמכות אכיפת הוראות החוק הפליליות בחוק למניעת הטרדה מינית מצויה בידי רשויות התביעה של מדינת ישראל. לעיתים עשוי לסבור הגוף התובע כי אין עניין ציבורי בהגשת כתב אישום או שהתיק שבפניו מאופיין בקושי ראייתי, ולהורות על סגירתו ללא הגשת כתב אישום.

בין אם מוגש כנגד המטריד כתב אישום ובין אם לאו, בידי המוטרד קיימת האפשרות להגיש תביעה אזרחית היות שהחוק מגדיר את ההטרדה המינית גם כעוולה אזרחית. נתיב התביעה האזרחית כולל בתוכו גם הקלה ביחס לאפשרות לזכות בפיצוי וזאת על ידי ההוראה המאפשרת לבית המשפט לפסוק למוטרד פיצוי של עד 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

הטרדה מינית עשויה להוביל מאסר וחיוב בפיצוי גבוה

התגבשותה של עבירת הטרדה מינית אינה דורשת מגע, ואף אינה דורשת מפגש של פנים אל מול פנים. החוק נועד ליצור סטנדרט התנהגותי זהיר ומכבד. אי עמידה בו, אף אם לשיטת המטריד מדובר בחיזור לגיטימי או שיח לא מזיק, עשוי להביא את המטריד לכדי אישומו בהליך פלילי או תביעתו במסגרת הליך אזרחי בו עשוי בית המשפט לחייבו בפיצוי גבוה אף ללא הוכחת נזק.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף