Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישימי שהעז להטריד מינית, צריך להיענש. מהו העונש הצפוי בגין הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, מטרתו לאסור הטרדה מינית, תוך שהוא מונה מספר רב של מקרים אשר ייחשבו כהטרדה מינית. אלו חלק מהמעשים:

מי שהעז להטריד מינית, צריך להיענש. מהו העונש הצפוי בגין הטרדה מינית?

סחיטה בעלת אופי מיני – סחיטה של אדם, בדרישה לביצוע מעשה מיני, מהווה סחיטה באיומים, שהיא עבירה אחת, אך היא גם מהווה עבירה של הטרדה מינית.

הצעות או התבטאויות בעלות אופי מיני – הצעות לבילוי או לביצוע מעשה מיני, החוזרות ונשנות, כאשר האדם האחר מסרב לכך, מהווה הטרדה מינית. בעניין זה קבע בית הדין הארצי (ע"ע 432/07 פלוני נ' אלמונית) כי הצעות חוזרות בעלות אופי מיני באירוע אחד עולות בגדר הטרדה מינית. בית הדין קבע כי "הצעות חוזרות" בעלות אופי מיני או "התייחסויות חוזרות" בעלות אופי מיני אינן חייבות להתרחש במהלך אירועים נפרדים בזמן ובמקום.

אלמנט ה"חזרה" שבהגדרה לא נועד אלא להתגבר על מצב של פליטת פה חד פעמית אשר יכולה להיאמר בהיסח הדעת או אפילו מתוך כוונה. אמירה חד-פעמית בעלת אופי מיני נחשבת בעיני החוק כאירוע מקרי שיש ממנו חזרה. אמירה חד פעמית שכזו נסלחת על פי החוק ואין היא עולה כדי הטרדה מינית. עם זאת, אמירה חוזרת בעלת אופי מיני או סידרה של אמירות דומות בלשונן ובמטרתן – אף אם נאמרו במהלך אירוע אחד – מקיימות את ההגדרה של "הטרדה מינית" במובן החוק.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מעשים מגונים – מעשה מגונה, מהווה עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977. מדובר במעשה שנעשה "לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים". לדוגמא, חשיפת איבר מין מול אדם אחר, מהווה מעשה מגונה (כאשר אין הסכמה לכך).

צילום ופרסום של תמונות המתמקדות במיניות של אדם מסוים – מי שמפרסם למשל תמונה של אדם אחר, המתמקדת במיניות של אותו אדם (למשל- תמונה עירום), מבצע עבירה של הטרדה מינית. יש לציין כי בעניין זה קיימות גם הגנות למפרסם אם מתקיים אחד משלושה: הפרסום נעשה בתום לב, הפרסום נעשה למטרה כשרה או שיש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו.

השפלה או התנכלות בעלת אופי מיני – החוק קובע כי התייחסות משפילה לאדם בשל נטייה מינית, או בגין מיניותו, היא הטרדה מינית לכל דבר. כך גם התנכלות בעלת אופי מיני, מוגדרת בתור הטרדה מינית. אומנם, על מנת להוכיח מעשה של הטרדה מינית, יש להראות במקרים מסוימים כי המוטרד סירב, והבהיר את סירובו.

עם זאת, החוק קובע מספר לא מועט של מקרים, שבהם מי שמוטרד מינית כלל לא צריך להראות שהוא מסרב. לדוגמא: עובד ומעביד, מטפל ומטופל, סטודנט ומרצה, תלמיד ומורה, עובד ציבור ואזרח התלוי בעזרתו, איש דת ואדם הפונה לעזרתו, אדם עם מוגבלות ועוד. אלו הן "נסיבות מיוחדות", שכן מדובר במערכות יחסים של כפיפות או של תלות, שבהן מי שמוטרד מינית נמצא בעמדת חולשה בסיסית ומובנית.

מהו העונש הקבוע בחוק בגין הטרדה מינית?

סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית, קובע מספר עונשים חמורים יחסית, על מעשה של הטרדה מינית. למשל, המעשים המוגדרים בחוק כהטרדה מינית, דינם – מאסר שנתיים. כמו כן, העונש על "התנכלות" שהיא הטרדה מינית, עומד על שלוש שנות מאסר.

החוק קובע כאמור שעבירה של מעשה מגונה היא גם הטרדה מינית. מכאן, שהעונש על מעשה מגונה לבדו, עשוי להיות 7 שנות מאסר במקרים שהמעשה נעשה בהסכמה שהושגה במרמה, או ניצול מצב נפשי של הקורבן או אם הוא נעשה עם קטינה מתחת לגיל 14- בהסכמתה. כמו כן, עונש של מעשה מגונה יכול גם לעמוד על 10 שנות מאסר, אם הוא נעשה באיומים, ואף באיומים בנשק חם או קר. מעשה מגונה הנעשה בקטין שגילו מעל 14, תוך ניצול יחסי מרות, עונשו יהיה 4 שנות מאסר. העונש על מעשה מגונה הנעשה תוך ניצול סמכות במקום העבודה (כלומר אם ישנם יחסי כפיפות), יהיה שנתיים.

האם הטרדה מינית היא גם פגיעה בפרטיות?

עבירה של הטרדה מינית, עשויה להיות במקרים מסוימים גם עבירה של פגיעה בפרטיות, זאת מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981. כאמור, פרסום של תמונה או צילום או הקלטה, המתמקדים במיניותו של מושא הפרסום, כאשר הפרסום עשוי להשפיל או לבזותו, מהווה עבירה של הטרדה מינית. אך פרסום כזה צריך גם להיעשות ללא הסכמת המצולם, שלגביו הפרסום.

העונש על פרסום בנסיבות המתוארות, יכול להיות גם 5 שנות מאסר, אם מוגש כתב אישום נגד המטריד, מכוח חוק הגנת הפרטיות כאמור. העונש מכוח חוק זה, נוקשה יותר מהעונש מכוח החוק למניעת הטרדה מינית.

האם קיימות סנקציות נוספות נגד מי שמטריד מינית?

התשובה היא בחיוב. המלחמה בהטרדה המינית, ונגד מי שמבצע אותה, היא לא רק בכלים הניתנים מכוח המשפט הפלילי, אלא גם מכוח המשפט האזרחי.

החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי הטרדה מינית היא "עוולה", שבגינה אפשר להגיש תביעה אזרחית. ככל תביעה אזרחית, מי שנפגע או ניזוק צריך להוכיח שנגרם לו נזק מסוים כתוצאה מהעוולה, ולהוכיח את שיעור הנזק, כך גם מי שהוטרד מינית.

עם זאת, החוק למניעת הטרדה מינית, מתגבר על המשוכה ומאפשר לתובע להגיש תביעה אזרחית ללא הוכחת נזק, עד לשיעור של 120,00 ₪. האפשרות הזו מקילה מאוד עם מי שחווה הטרדה מינית, ומהווה גם גורם מרתיע נגד מי שמבצע עברה זו.

מהי תקופת ההתיישנות בגין הטרדה מינית?

בגין האיסור הפלילי לעניין הטרדה מינית, ישנה התיישנות של 10 שנים אם מדובר בסוגי הטרדות מיניות שעונשן הוא מעל 3 שנים (לרבות עבירות של מעשים מגונים). לעניין האפשרות להגיש תביעה אזרחית, קיימת תקופת התיישנות של 7 שנים מהיום שנוצרה "עילת התביעה", כלומר יום האירוע בדרך כלל.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף