Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישיהתיישנות בעבירות של הטרדה מינית

בשנים האחרונות, קיימת עלייה במודעות הציבור בישראל (ובעולם כולו) לעובדה שהטרדה מינית היא תופעה שאין לה כל מקום בחברה. למרות זאת, תופעה זו עדיין ממשיכה להתקיים, ובהיקף רחב.

התיישנות בעבירות של הטרדה מינית

כל הטרדה מינית היא עבירה פלילית. במקרים מסוימים, אם חלף זמן מסוים מביצוע עבירה פלילית, מבצע העבירה פטור מהעמדה לדין בגין עבירה זו. זמן זה מכונה "תקופת התיישנות". מאמר זה יעסוק בהתיישנות בעבירות של הטרדה מינית.

תוכן עניינים

התיישנות בעבירות של הטרדה מינית מבחינה פלילית

מלבד התנכלות, כל עבירות ההטרדה המינית הן עבירות מסוג "עוון". עבירות מסוג זה מתיישנות כעבור חמש שנים מהיום שבו בוצעו. דהיינו, נגד אדם שביצע, לכאורה, עבירת הטרדה מינית שאינה התנכלות, לפני חמש שנים או יותר, לא ניתן להגיש כתב אישום ולא ניתן להעמידו לדין.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התנכלות על רקע מיני או סירוב להצעה שמכילה אופי מיני, היא עבירה מסוג "פשע". עבירות שכאלה מתיישנות כעבור עשר שנים מיום ביצוען. יש לציין, שהליכי חקירה, הגשת כתב אישום ואירועים נוספים מעין אלה – יכולים לאפס את תקופת ההתיישנות של עבירות אלה. כלומר, ספירת תקופת ההתיישנות מתחילה מחדש לאחר תום אירועים אלה.

התיישנות בעבירות של הטרדה מינית מבחינה אזרחית

כאמור, כל הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית, אך חשוב לציין שבנוסף לכך, כל הטרדה מינית מהווה עוולה אזרחית. גם על הליכים אזרחיים חלה התיישנות, לרוב – כעבור שבע שנים מיום ביצוע העוולה. לפיכך:

  • אם אדם עבר עבירת הטרדה מינית מסוג "עוון", וחלפו מאז יותר מחמש שנים אך פחות משבע שנים – ניתן להעמידו לדין, אך בהליך אזרחי בלבד.
  • אם אדם עבר עבירת הטרדה מינית מסוג "פשע" (התנכלות), וחלפו מאז פחות משבע שנים, ניתן להעמידו לדין פלילי או לדין אזרחי. אם חלפו מאז יותר משבע שנים ופחות מעשר שנים, ההליך המתנהל נגד מבצע העבירה יכול להיות פלילי בלבד.

החשיבות בתקופת התיישנות ארוכה בעבירות של הטרדה מינית

תקופת ההתיישנות בעבירות של הטרדה מינית היא קצרה יחסית. הדבר בולט במיוחד לעומת התיישנות עבירות פליליות אחרות. לדוגמא, תקופת ההתיישנות החלה על עבירה שדינה מאסר עולם או מוות, היא לא פחות מ-30 שנים מיום ביצוע העבירה. עבירות שדינן מעל שבע שנות מאסר והן מנויות בתוספת לחוק, כמו עבירות טרור, חטיפה וסחר בבני אדם – מתיישנות כעבור 15 שנים מיום ביצוען.

רבים טוענים כי תקופת ההתיישנות בעבירות של הטרדה מינית צריכה להיות ארוכה הרבה יותר מתקופת ההתיישנות הנוכחית בעבירות אלה. הנימוק לכך הוא שהטרדות מיניות, ובפרט החמורות שבהן, פוגעות באופן חמור בגופו של הנפגע ובעיקר בנפשו. גם לאחר זמן רב מביצוע ההטרדה המינית, האירוע חרוט היטב בזיכרונו של הנפגע, וזמן ההתאוששות מאירוע שכזה הוא ארוך ביותר, ורבים לא מצליחים להתאושש מכך בשום שלב בחייהם.

לפיכך, יכול לעבור זמן רב מרגע ההטרדה ועד שהנפגע מרגיש בנוח להתלונן על כך. לעתים, תקופת ההתיישנות אינה מספיקה לנפגע לגבש את החלטתו ולהתלונן.

הדבר עלול לגרום לכך שרבים לא יירתעו מלבצע הטרדות מיניות, שכן הם יניחו שבכל מקרה לא תוגש נגדם תלונה, והם כלל לא יועמדו לדין. לכן, הארכת תקופת ההתיישנות בעבירות של הטרדה מינית, היא הכרחית.

לסיכום, אם אדם עבר עבירת הטרדה מינית מסוג "עוון", ניתן להגיש נגדו כתב אישום ולהעמידו לדין פלילי (או אזרחי) בחמש השנים הראשונות מיום ביצוע העבירה. בשנתיים שלאחר תום חמש השנים, ניתן להעמידו לדין אזרחי בלבד.

בשבע השנים הראשונות מיום ביצוע עבירת הטרדה מינית מסוג "פשע" (התנכלות), ניתן להעמיד את מבצע עבירה זו לדין אזרחי, או להגיש נגדו כתב אישום ולהעמידו לדין פלילי. בשלוש השנים שלאחר תום אותן שבע שנים, לא ניתן להעמידו לדין אזרחי.

ואולם, ייתכן שיש להאריך את תקופת ההתיישנות בעבירות של הטרדה מינית, שכן הטרדה מינית פוגעת לעתים קרובות בנפשו של הנפגע, באופן משמעותי, מה שגורם לכך שיכול לעבור זמן רב עד שהנפגע מרגיש בנוח להתלונן על ההטרדה.

תקופת ההתיישנות שקיימת כיום, לעתים לא מספיקה לנפגע כדי לאזור אומץ ולהתלונן, מה שבוודאי גורם לרבים שלא להירתע מלבצע הטרדות מיניות, שכן הם מניחים שהסיכוי שתוגש נגדם תלונה ושהם יועמדו לדין, אינו גבוה.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף