Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישיעורך דין הטרדה מינית שיגן וילחם עבורך!

עם השנים השתנו הנסיבות החברתיות, וכיום ניכרת מודעות הולכת וגוברת לעבירת ההטרדה המינית. עבירת הטרדה מינית זוכה לחשיפה תקשורתית גבוהה בשל הרגישות הציבורית, בייחוד הדבר נכון כאשר התלונה מוגשת נגד איש ציבור או אדם בעל פרופיל תקשורתי וציבורי גבוה.

על אף שנהוג לחשוב שמדובר בעבירה שנמדדת על פי תחושות סובייקטיביות, בפועל המחלוקת מוכרעת באופן אובייקטיבי על פי הנסיבות, ולא על פי תחושתו הסובייקטיבית של המתלונן, או של הנאשם בעבירה. לכן חשוב לדעת שיש לכם עורך דין הטרדה מינית שיגן וישמור על הזכויות שלכם.

עורך דין הטרדה מינית

תוכן עניינים

עבירת הטרדה מינית זוכה לחשיפה תקשורתית גבוהה בשל הרגישות הציבורית והפרסום הרב של הפעולות הנגדיות הנעשות בידי תנועות שונות. בייחוד הדבר נכון כאשר התלונה מוגשת נגד איש ציבור או אדם בעל פרופיל תקשורתי וציבורי גבוה.

מהם יסודות עבירת הטרדה מינית?

עבירת הטרדה מינית נשענת בעיקרה על היסודות הבאים:

 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות.
 • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות.

נדבכים אלו העניקו כוח רב למתלונן שכן לבד ממקרים ברורים ובוטים של הפעלת אלימות פיזית או  מילולית בוטה, הרי שגם בסיטואציות חברתיות מקובלות, התנהגות מסוימת כלפי המתלונן יכולה להפוך בקלות לבסיס לתלונה על הטרדה מינית.

חשוב לדעת שהעובדה שהנאשם לא התכוון להטריד, או שהוא סובר שהתנהגותו היא מקובלת, אינה מכריעה את הכף, ואין בה כדי לזכות אותו. מנגד גם תחושתו הסובייקטיבית של מתלונן החש מוטרד, אינה מכריעה את הכף, ואין בה כדי להרשיע את הנאשם.

המבחן האובייקטיבי הוא שיכריע את הכף, ויקבע האם הנאשם יורשע או יזוכה. מבחן זה יתבסס על נורמות התנהגות של האדם הסביר, בסיטואציה ובנסיבות שהתקיימו. המשמעות היא שבית המשפט ינתח את השתלשלות האירועים, על מנת לקבוע האם התקיימו יסודות העבירה, ואין בתחושתם הסובייקטיבית של הצדדים כדי להכריע לבדן את הכף.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

אין זה פלא כי רבו הקולות הסוברים כי המחוקק הלך צעד אחד רחוק מדי בהתייחסותו לעבירה זו שכן המציאות מוכיחה כי חוק זה הפך פעמים רבות לבסיס לתלונות שווא בשל נקמנות ורצון להיפרע מהצד הנילון, ומה קל יותר מהגשת תלונה על הטרדה מינית?

ליווי של עורך דין הטרדה מינית בהליך המשפטי – צעד הכרחי

ייעוץ משפטי נכון של עורך דין הטרדה מינית עשוי להפחית ולרכך את ההשלכות הקשות של התלונה על הנילון, וזאת עוד טרם הוכחה אשמתו.

עורך דין הטרדה מינית

מהן הדרכים העומדות בפני עורך הדין של הנילון בתביעת הטרדה מינית להוציא את לקוחו זכאי?

 • פעולה מהירה של עורך הדין בכוחה למנוע את פרסום המעשה באמצעות הוצאת צו או בהצעת הסדר מחוץ לכותלי בית המשפט אשר ימנע את תחילת ההליכים המשפטיים ובכך יציל את שמו הטוב של הנילון ואולי אף את עתידו המשפחתי והתעסוקתי. בל נשכח כי עבירת הטרדה נושאת עימה קלון – אות קין על מצחו של הנאשם אשר קשה מאוד להסירו אף אם יצא זכאי בדין.
 • האם היו באמירות משום הטרדה מינית? – אם הוגשה תלונה, החוק מחייב כי ההצעות יהיו בעלות אופי מיני. במקרים שבהם מצליח עורך הדין להוכיח או להטיל ספק בקונוטציה המינית של האמירה או המעשה, הרי שהקרקע נשמטת תחת סיווג העבירה כהטרדה מינית. במספר פסקי דין כתב בית המשפט כי לא כל אמירה גסת רוח ובלתי ראויה, עולה לכדי הטרדה מינית. האבחנה צריכה להיות תוך בחינה לשונית של הנאמר ועל רקע הנסיבות וההקשר שבהם נאמרו הדברים.
 • עורך דין המצליח להוכיח כי האמירה השנויה במחלוקת הייתה חד פעמית ולא נכנסה לגדר של הצעה חוזרת או התייחסות חוזרת, ייתכן שישכנע את בית המשפט כי מדובר במעידה חד פעמית שאינה מצדיקה את הוצאת הנאשם חייב בדינו, וכי ה"צר אינו שווה בנזק המלך", היינו הרשעה בדין תעשה עוול עם הנאשם ולא תעמוד במבחן הסבירות.
 • בית המשפט העליון קבע כי הטרדה שנעשתה במקום עבודה בין ממונה לכפוף, צריכה להתבצע תוך "ניצול מרות" ולא רק במקום שקיימים" יחסי מרות". הווה אומר שאם עורך הדין של הנאשם מוכיח כי היחסים בין הצדדים במקום העבודה נעשו בהסכמה וללא קבלת טובות הנאה או ניצול המצב לטובת הממונה, הרי שיחסים אלו לא יעלו לכדי הטרדה מינית.

כיצד ניתן לתבוע את המתלונן בהטרדה מינית אם תביעתו נדחתה?

חשוב לומר כי לא כל דחיית תביעה מצדיקה הגשת תביעה נגדית. פעמים שהתביעה נדחית בשל חוסר בראיות או שעדות המתלוננת הייתה רצופת סתירות אולם לא עלתה לכדי תלונת שווא. במקרים שבהם התברר כי התלונה היא אכן תלונת שווא, הנילון רשאי להגיש תביעה לפיצויים על בסיס חוק איסור לשון הרע, על בסיס פקודת הנזיקין, חוק כבוד האדם וחרותו וחוקים נוספים – ולזכות בפיצוי כספי גבוה.

 ובקצרה: עבירת הטרדה מינית היא תוצר של הזמן, המקום והנורמות החברתיות. בשל עמימותה, חשיבות קבלת ייעוץ משפטי היא קריטית שכן השלכות האשמה מבחינת הנאשם, עלולות להיות הרסניות. אם התלונה הוכחה כתלונת שווא, רשאי הנילון לתבוע את נזקיו עפ"י מספר חוקים וביניהם חוק לשון הרע ופקודת הנזיקין.

חוויתי/אני עדיין חווה הטרדה מינית. למי חשוב שאפנה בנוסף לעורך דין הטרדה מינית?

התשובה לכך תלויה בתשובה לשאלה היכן את/ה חווה/חווית הטרדה מינית. ככלל, בכל גוף שהוא, אמור להיות גורם המטפל בהטרדות מיניות. למשל, בכל מקום עבודה, חייב כיום להיות אדם שתפקידו הוא להיות אחראי למניעת הטרדות מיניות באותו מקום עבודה. עובד שחווה הטרדה מינית במקום זה, צריך להציג בפני האחראי את אירוע ההטרדה באופן המדויק והמפורט ביותר, ככל שהוא מרגיש בנוח לעשות כן.

בהתאם לפרטים שמסר העובד המתלונן, כותב האחראי דו"ח למעסיק, בו הוא מציין כיצד הוא חושב שהמעסיק צריך להמשיך את הטיפול בתלונה. החלטתו של המעסיק צריכה להתקבל במהרה, והוא יכול להחליט ש:

 • משכורתו של העובד שלו מיוחסת ההטרדה המינית – תופחת
 • קידומו של העובד שלו מתייחסת ההטרדה המינית – יעוכב
 • העובד שלו מיוחסת ההטרדה המינית יפוטר
 • יש לבצע פעולה אחרת שכן היא תתקן, ככל הניתן, את הפגיעה שנגרמה עקב ההטרדה המינית ו/או תמנע הטרדות מיניות בעתיד
 • אין לבצע כל פעולה (אם כי, המקרים שבהם המעסיק מגיע להחלטה שכזו הם נדירים ביותר).

גוף נוסף שתופעת ההטרדות המיניות בו היא רחבת היקף, הוא צה"ל. אדם החווה הטרדה מינית במסגרת הצבא, יכול להגיש תלונה ליועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, והחייל שלגביו נטען שהטריד/מטריד מינית – עומד לדין פלילי בפני בית דין צבאי, או לכל הפחות לדין משמעתי (ואז משפטו מנוהל על ידי קצין שיש לו סמכות מיוחדת לשפוט במקרים של הטרדה מינית בצה"ל).

בנוסף, כל אלוף ו/או מפקד פיקוד ומפקד זרוע בצה"ל, חייב למנות אחראי למעקב אחר הטרדות מיניות בצה"ל ולטיפול בהטרדות שכאלה.

לעבירת הטרדה מינית יש שני רבדים: רובד פלילי ורובד אזרחי

כל הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית, ללא כל קשר למקום שבו היא נעשתה. לכן, אדם שחווה הטרדה מינית, יכול לפנות לעורך דין פלילי, ולהגיש תלונה במשטרה על ההטרדה המינית. הגשת תלונה במשטרה על הטרדה מינית מאפשרת למתלונן לבחור את מין האדם שיחקור אותו.

ברוב מקומות העבודה, אפשרות זו ככל הנראה לא קיימת, וקיים רק אדם אחד (גבר או אישה) שתפקידו/תפקידה להיות אחראי/ת למניעת הטרדות מיניות באותו המקום.

פנייה לעורך דין הטרדה מינית מגבירה את הסיכוי להוכיח שהמתלונן אכן חווה הטרדה מינית, ובית המשפט יכול לחייב את הנאשם העומד לדין פלילי לשלם פיצויים למתלונן, או לבצע עבודות שירות או אפילו לרצות עונש מאסר.

הטרדה מינית לא מהווה רק עבירה פלילית, אלא גם עוולה אזרחית. לכן, עורך דין הטרדה מינית יכול להיות גם עורך דין אזרחי. כך, למשל, אם אדם חווה הטרדה מינית במקום עבודתו, הוא יכול לפנות לעורך דין שכזה על מנת שזה יסייע לו בהגשת תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה.

תביעה זו יכולה להיות מוגשת לא רק כלפי האדם שלכאורה הטריד מינית, אלא גם נגד מקום העבודה, אם הנפגע סבור כי טיפולו של המעסיק בתלונה לא נעשה באופן המצופה ממנו.

אם האדם שלו מיוחסת ההטרדה המינית, הורשע בפלילים בגין הטרדה זו עוד לפני הגשת התביעה לבית הדין לעבודה, אין צורך להוכיח שהוא הטריד מינית גם בערכאה זו. בנוסף, כשמוגשת תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה, הנפגע (קרי, התובע) יכול לדרוש סעד בשווי של 120,000 ש"ח לכל היותר גם אם הוא לא מוכיח שנגרם לו נזק.

עבירות הטרדה מינית – מתי, אם בכלל, הן מתיישנות?

כנגד אדם שמיוחסת לו עבירת הטרדה מינית מסוג "עוון" (עבירה שעונש המאסר בגינה הוא בין שלושה חודשים ל-3 שנים), ניתן להגיש כתב אישום ולהעמידו לדין פלילי במהלך חמש השנים הראשונות שלאחר ביצוע העבירה. במהלך חמש שנים אלה ניתן להעמידו גם לדין אזרחי, וגם בשנתיים שלאחר חמש שנים אלה ניתן לעשות כן. לאחר מכן, העבירה מתיישנת.

אדם שמיוחסת לו עבירת הטרדה מינית מסוג "פשע" (עבירה שעונש המאסר בגינה עולה על 3 שנים), יכול להיות מועמד לדין (אזרחי או פלילי) במהלך שבע השנים הראשונות שלאחר ביצוע העבירה. לאחר שמסתיימות אותן שבע שנים, מתחילות שלוש שנים שבהן ניתן להעמידו לדין פלילי בלבד. לאחר מכן, העבירה מתיישנת.

מדוע רבים מנפגעי הטרדה מינית נמנעים מלהתלונן?

רבים מנפגעי ההטרדה המינית בוחרים שלא להתלונן. חלקם שותקים לאחר ההלם הראשוני, וכשהם כבר חושבים להגיש תלונה משתקים אותם החששות השונים:

 • החשש להודות שהם עברו הטרדה מינית
 • החשש מכך שאחרים לא יאמינו להם
 • החשש מכך שיקטינו את החוויה הקשה שלהם
 • החשש מכך שיאשימו אותם בהטרדה שהם חוו
 • החשש מכך שיאבדו את מקום העבודה
 • החשש מההליך המשפטי
 • החשש מהחקירות במשטרה ובבית המשפט
 • החשש מהפרסום התקשורתי

ככל שחולף הזמן, הקושי להגיש את התלונה הוא גבוה יותר, ולכן רבים נמנעים מלהתלונן, עד שכבר מאוחר מכדי להגיש את התלונה.

הטרדה מינית עבודה

מקומות עבודה מחזיקים בתקנונים למניעת הטרדות מיניות ולהתמודדות עם הטרדה מינית במסגרת העבודה, הקובעים כיצד על המנהלים לנהוג במקרה שהוגשה להם תלונה על הטרדה מינית.

חשוב שמהרגע הראשון בו נודע לך שהוגשה כנגדך תלונה על הטרדה מינית בעבודה, לפני שתמסור את גרסתך בפני המנהל, מסירת גרסה שעלולה לשמש כנגדך בהמשך, תפנה לעורך דין הטרדה מינית שיגן ושמור על הזכויות שלך.

יש מי שיגן עליכם מפני תלונות על הטרדה מינית

בשורה התחתונה, אם הוגשה כנגדך תלונה על הטרדה מינית, כדאי קודם כל לנשום עמוק, ולאחר מכן לפנות לעורך דין הטרדה מינית. עורך הדין ימנע מכם לעשות טעויות שיגרמו לכם לאבד את מקום העבודה או למצוא את עצמכם מורשעים בעבירה, יסייע לכם להימנע מפרסום שיפגע בשמכם, ויהיה שם עבורך כדי להגן ולהילחם על הזכויות שלך!

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף