עורך דין הטרדה מינית
עורך דין הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתיפרטי יצירת קשר:

משרד עורכי דין – אמיר מורשתי
רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב 677786

טלפון: 077-9974772

מידע חשוב נוסף

עורך דין הטרדה מינית

בבסיסה של תלונה להטרדה מינית, עומדת פרשנותו של המתלונן או המתלוננת למעשה ההטרדה.

עורך דין הטרדה מינית

אותו מעשה עשוי או עלול להיות מובן בצורה שונה בידי האדם שאליו כוונה ההערה, הרמיזה או הקריצה. אדם נורמטיבי עלול למצוא עצמו לא אחת מואשם בעבירת הטרדה מינית גם כאשר לא הייתה לו כל כוונה פלילית להטריד, שכן הפסיקה הרחיבה את גבולות ההטרדה המינית לשלל פעולות ומעשים שהשווה שבהם – הרגשתו, הסובייקטיבית לעיתים, של המתלונן כי המעשה או ההתנהגות שכוונו נגדו, בוצעו על רקע מיני או על רקע מגדר המתלונן.

עבירת הטרדה מינית זוכה לחשיפה תקשורתית גבוהה בשל הרגישות הציבורית והפרסום הרב של הפעולות הנגדיות הנעשות בידי תנועות שונות. בייחוד הדבר נכון כאשר התלונה מוגשת נגד איש ציבור או אדם בעל פרופיל תקשורתי וציבורי גבוה.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

1. מהם יסודות עבירת הטרדה מינית?

עבירת הטרדה מינית נשענת בעיקרה על היסודות הבאים:

  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות.
  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות.

נדבכים אלו העניקו כוח רב למתלונן שכן לבד ממקרים ברורים ובוטים של הפעלת אלימות פיזית או  מילולית בוטה, הרי שגם בסיטואציות חברתיות מקובלות, התנהגות מסוימת כלפי המתלונן יכולה להפוך בקלות לבסיס לתלונה על הטרדה מינית. יתכנו אף מקרים אבסורדיים לכאורה שאדם המתחכך בנוסעת בשל צפיפות באוטובוס, אדם נתקל בהיסח דעת בגופהּ של הולכת רגל ברחוב, עלול למצוא עצמו מואשם בהטרדה מינית. המחוקק אף הקל על הגשת תביעה בגין הטרדה מינית בעבודה, בכך שלא הטיל על המתלונן להוכיח כי התנגד למעשה או הביע התנגדותו –  ובכך גילה דעתו כי עדות המתלונן קבילה עליו יותר מעדותו של הנאשם.

אין זה פלא כי רבו הקולות הסוברים כי המחוקק הלך צעד אחד רחוק מדי בהתייחסותו לעבירה זו שכן המציאות מוכיחה כי חוק זה הפך פעמים רבות לבסיס לתלונות שווא בשל נקמנות ורצון להיפרע מהצד הנילון, ומה קל יותר מהגשת תלונה על הטרדה מינית?

2. ליווי של עורך דין הטרדה מינית בהליך המשפטי – צעד הכרחי

בשל חוסר האיזון המובהק בין המתלונן לבין הנילון ובשל הגבולות המטושטשים והצרים בין עבירת הטרדה להתנהלות חברתית "מקובלת" – מוצאים עצמם אנשים נורמטיביים רבים מואשמים בעבירות הטרדה. ייעוץ משפטי נכון של עורך דין הטרדה מינית עשוי להפחית ולרכך את ההשלכות הקשות של התלונה על הנילון, וזאת עוד טרם הוכחה אשמתו.

מהן הדרכים העומדות בפני עורך הדין של הנילון בתביעת הטרדה מינית להוציא את לקוחו זכאי?

  • פעולה מהירה של עורך הדין בכוחה למנוע את פרסום המעשה באמצעות הוצאת צו או בהצעת הסדר מחוץ לכותלי בית המשפט אשר ימנע את תחילת ההליכים המשפטיים ובכך יציל את שמו הטוב של הנילון ואולי אף את עתידו המשפחתי והתעסוקתי. בל נשכח כי עבירת הטרדה נושאת עימה קלון – אות קין על מצחו של הנאשם אשר קשה מאוד להסירו אף אם יצא זכאי בדין.
  • האם היו באמירות משום הטרדה מינית? – אם הוגשה תלונה, החוק מחייב כי ההצעות יהיו בעלות אופי מיני. במקרים שבהם מצליח עורך הדין להוכיח או להטיל ספק בקונוטציה המינית של האמירה או המעשה, הרי שהקרקע נשמטת תחת סיווג העבירה כהטרדה מינית. במספר פסקי דין כתב בית המשפט כי לא כל אמירה גסת רוח ובלתי ראויה, עולה לכדי הטרדה מינית. האבחנה צריכה להיות תוך בחינה לשונית של הנאמר ועל רקע הנסיבות וההקשר שבהם נאמרו הדברים.
  • עורך דין המצליח להוכיח כי האמירה השנויה במחלוקת הייתה חד פעמית ולא נכנסה לגדר של הצעה חוזרת או התייחסות חוזרת, ייתכן שישכנע את בית המשפט כי מדובר במעידה חד פעמית שאינה מצדיקה את הוצאת הנאשם חייב בדינו, וכי ה"צר אינו שווה בנזק המלך", היינו הרשעה בדין תעשה עוול עם הנאשם ולא תעמוד במבחן הסבירות.
  • בית המשפט העליון קבע כי הטרדה שנעשתה במקום עבודה בין ממונה לכפוף, צריכה להתבצע תוך "ניצול מרות" ולא רק במקום שקיימים" יחסי מרות". הווה אומר שאם עורך הדין של הנאשם מוכיח כי היחסים בין הצדדים במקום העבודה נעשו בהסכמה וללא קבלת טובות הנאה או ניצול המצב לטובת הממונה, הרי שיחסים אלו לא יעלו לכדי הטרדה מינית.

3. כיצד ניתן לתבוע את המתלונן בהטרדה מינית אם תביעתו נדחתה?

חשוב לומר כי לא כל דחיית תביעה מצדיקה הגשת תביעה נגדית. פעמים שהתביעה נדחית בשל חוסר בראיות או שעדות המתלוננת הייתה רצופת סתירות אולם לא עלתה לכדי תלונת שווא. במקרים שבהם התברר כי התלונה היא אכן תלונת שווא, הנילון רשאי להגיש תביעה לפיצויים על בסיס חוק איסור לשון הרע, על בסיס פקודת הנזיקין, חוק כבוד האדם וחרותו וחוקים נוספים – ולזכות בפיצוי כספי גבוה.

 ובקצרה: עבירת הטרדה מינית היא תוצר של הזמן, המקום והנורמות החברתיות. בשל עמימותה, חשיבות קבלת ייעוץ משפטי היא קריטית שכן השלכות האשמה מבחינת הנאשם, עלולות להיות הרסניות. אם התלונה הוכחה כתלונת שווא, רשאי הנילון לתבוע את נזקיו עפ"י מספר חוקים וביניהם חוק לשון הרע ופקודת הנזיקין.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית criminaldlaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף