Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישיהאם מותר להחמיא לבחורה ברחוב על המראה החיצוני שלה?

אתה הולך ברחוב, מופיעה מולך בחורה יפהפייה, וממש מתחשק לך לספר לה כמה שהיא יפה. האם מותר לך להחמיא לה? האם אתה צריך לחשוש מהטרדה מינית? על ההגדרה של הטרדה מינית בחוק – במאמר שלפניכם.

האם מותר להחמיא לבחורה ברחוב על המראה החיצוני שלה?

בשבועות האחרונים עלתה סוגיית ההטרדות המיניות על סדר היום הציבורי. מדי שבוע צצים סיפורים על איש ציבור כזה או אחר החשוד 'לכאורה' בהטרדה מינית. בחלק מהמקרים מדובר בהטרדה מילולית, ובחלק מהמקרים מדובר בהטרדה הכוללת מגע. מהי בדיוק עבירת הטרדה מינית? מה אסור ומה מותר?

תוכן עניינים

הטרדה מינית – הגדרה

סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית מגדיר כמה וכמה מקרים הנחשבים הטרדה מינית:

(1) סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.

(2) מעשים מגונים: הטרדה מינית הכוללת מגע או חשיפת איברי מין בפומבי.

(3) הצעות מיניות: הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות.

(4) התייחסויות מיניות: התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות.

(5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

(5אפרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

"מחמאה אחת יותר מדי"

כאשר אנו מדברים על אדם המחמיא לבחורה יפה ברחוב, ניתן לראות את מעשיו הן כ'התייחסות מינית', והן כ'הצעה מינית' [כאשר המחמאה מלוּוה בבקשה ליצירת קשר עם הבחורה]. אולם צריך לשים לב כי החוק אינו אוסר להתייחס למיניותה של אשה או להציע לה הצעה מינית, אלא רק אוסר לבצע התייחסויות או הצעות חוזרות ונשנותכאשר האשה הראתה כי איננה מעוניינת בהן.

משמעות הדבר היא כי מחמאה חד פעמית לבחורה ברחוב אינה עולה כדי הטרדה. רק אם הבחורה הראתה שהיא אינה מעוניינת במחמאה שנאמרה לעברה, אסור להחמיא לה שוב ושוב. ניתן לומר, אפוא, שההבדל בין מחמאה להטרדה הוא 'מחמאה אחת יותר מדי'.

עם זאת, ולמרות שהחוק מדבר רק על 'חוזרות ונשנות', כדאי לפקוח עין ולב ו'להרגיש' את הסיטואציה, ולא להחמיא בזמן ובמקום שאינם מתאימים.

ניצול יחסי מרות

האמור עד כאן נכון רק לגבי מקרה רגיל, אולם אם ההתייחסויות או ההצעות המיניות התייחסו או הציעו לאשה שיש לה תלות במטריד, הן עלולות להיחשב הטרדה גם אם היא לא הראתה שהיא אינה מעוניינת בהצעות או בהתייחסויות הללו. זאת משום שאשה במצב של תלות חוששת לסרב, וניצול של מצב זה עולה כדי הטרדה מינית.

סעיף 3(א) מפרט מספר דוגמאות של יחסי מרות/תלות:

  1. כאשר המוטרד הינו קטין או חסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול [בתנאי שהמטריד אינו קטין].
  2. כאשר המוטרד הינו מטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל.
  3. כאשר המוטרד הינו עובד במסגרת יחסי עבודה, או אדם בשירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.
  4. כאשר המוטרד הינו תלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ג [למרות שאינו קטין] – תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
  5. כאשר המוטרד הינו תלמיד או סטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים – תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
  6. כאשר המוטרד הינו משתקם במסגרת תעסוקה – תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות.
  7. כאשר המוטרד הינו אדם שבא להתייעץ עם רב, כהן דת או אדם המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.
  8. כאשר המוטרד הינו אדם שבא במגע עם עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור.
  9. כאשר המוטרד הינו אדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.

מכל הדוגמאות הללו, ההטרדה שאולי הכי מצויה היא הטרדה במקומות עבודה ובמסגרת השירות הצבאי. מטבע הדברים, לעובדת ישנה תלות כלכלית בבוס ולחיילת ישנה תלות פיקודית במפקד.

אי לכך, אם הבוס או המפקד יתייחסו או יציעו הצעה מינית לעובדת או לחיילת שלהם, הם עשויים להיחשב מטרידים מינית – למרות שהיא לא הביעה בפירוש את אי שביעות רצונה. זאת משום שבחורה במצב כזה חוששת לסרב, והצעה או התייחסות מינית בסיטואציה כזו עשויה להיות ניצול של חולשתה העולה כדי הטרדה מינית.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף