Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישיהבוס שלך מתחיל אתך – האם מדובר בהטרדה?

רומנטיקה, גם במקום העבודה, היא דבר נהדר, וזוגיות היא דבר עוד יותר נהדר. בכלל, בני זוג רבים מכירים במקום העבודה, ולעיתים נוצר גם מצב שבו בני זוג התחתנו, לאחר שהכירו במקום העבודה, ואף לאחר שאחד מהם היה בכלל הבוס של השני.אפילו ברק אובמה, נשיא ארה"ב, היה מתמחה במשרד עורכי דין, תחת מי שלימים נהייתה אשתו, מישל (כיום – אובמה).

הבוס שלך מתחיל אתך – האם מדובר בהטרדה?

עם זאת, רומנטיקה לחוד, וחוק לחוד, שכן בוס לא אמור להתחיל עם עובד או עובדת הכפופים לו. שכן לכאורה, מדובר בהטרדה מינית. לכאורה, החוק למניעת הטרדה מינית, אוסר על הצעות או התבטאויות בעלות אופי מיני, במיוחד כאשר קיימת מערכת יחסים של כפיפיות, כדוגמת: מערכת יחסים בין עובד למעביד. אך עדיין, נשאלת השאלה האם בכל מקרה שבו הבוס מתחיל אתך, מדובר בהכרח בהטרדה מינית?

תוכן עניינים

מהי בכלל הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998, חוקק על מנת לשמור על כבוד האדם, גופו וחירותו. עיקר תכליתו של החוק, היא ליצור מרחב ציבורי נעים יותר, ובטוח יותר. מכוח התכלית המתוארת, קובע החוק למניעת הטרדה מינית מגוון התנהגויות רחב, המוגדרות בתור הטרדה מינית, כדלקמן :

(1) התבטאות או הצעות בעלות אופי מיני כלפי אדם אחר, כאשר אותו אדם הראה שהוא מסרב להן, מוגדרת בתור הטרדה מינית.

(2) סחיטה בעלת אופי מיני, מוגדרת גם היא כהטרדה מיינת, וגם יכולה להוות עבירה פלילית נפרדת, של סחיטה באיומים.

(3) פרסום של תמונות או סרטים של אדם אחר, תוך התמקדות במיניותו של אותו אדם, מוגדרת בתור הטרדה מינית.

(4) התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, בכל מקום, מוגדרת כהטרדה מינית.

(5) התבטאות שנועדה להשפיל או לבזות אדם אחר, על רקע מיני או על רקע נטייתו המינית, מהווה הטרדה מינית.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מה קובע החוק לגבי הטרדה מינית במקום העבודה?

לכאורה, מגוון רחב של התנהגויות, יכולות בקלות להפוך בעצם להיות הטרדה מינית. אך החוק לא מסתיים בהתנהגויות המתוארות, אלא הוא גם מתייחס במפורש להתנהגויות הנוגעות ליחסים בין אנשים שכפופים אחד לשני.

החוק קובע כי התבטאויות או הצעות בעלות אופי מיני, הנעשות בין אנשים המצויים ביחסי כפיפות, מוגדרות כהטרדה מינית, אף מבלי שהאדם שאליו מופנית ההצעה או ההתבטאות צריך בכלל לסרב.

מערכות יחסים כגון אלו הן : (א) כאשר מדובר בקטין וחסר ישע. (ב) כאשר בין המטריד למוטרד קיימת מערכת יחסים של מטפל ומטופל, כאשר הכוונה היא גם לרופאים. (ג) כאשר מדובר במערכת יחסים בין עובד למעביד. (ד) כאשר מדובר בתלמידים או בסטודנטים, אל מול מורים או מרצים. (ה) כאשר מדובר במערכת יחסים של איש דת, ואדם הבא להתייעץ עמו. (ו) כאשר מדובר בעובד ציבור, מול אזרח התלוי בעזרתו של אותו עובד ציבור.

כלומר, כאשר מדובר בעובד מול מעביד, החוק מאוד ברור, חל איסור על מעסיק להציע הצעות בעלות אופי מיני, או להתבטא כלפי עובד בהתבטאויות מיניות. יותר מכך, החוק קובע בפירוש כי דיי בעצם הצעת ההצעות או עצם ההתבטאויות כדי לגלם עבירה של הטרדה מינית.

לא זו בלבד, חשוב לציין שחלק ניכר מההטרדות המיניות נעשות במקום העבודה. לכן, לא בכדי מטיל החוק חובות רבים על המעסיק, בכל הנוגע לטיפול בהטרדה מינית. כך למשל, החוק מחייב מעסיק לקבוע נוהל ברור להגשת תלונות על הטרדה מינית בעבודה, ואף לטפל בכל תלונה בהקדם וביעילות. החוק אף אוסר על מעסיק לפטר או לפגוע בזכויות של עובד, אשר התלונן או הגיש תביעה נגדו או נגד עובד אחר, בגין מעשה של הטרדה מינית.

מה לא ייחשב להטרדה מינית מטעם הבוס?

אומנם, החוק כאמור אוסר על התבטאות מינית או הצעות בעלות אופי מיני. אך חשוב לעשות הפרדה בין הצעות בעלות אופי מיני או התבטאויות לבין הצעות טריוויאליות, ידידותיות וחברותיות, לבילוי או יציאה משותפת. אומנם, יש קושי מובנה בקיום מערכת יחסים זוגית בין מעסיק לעובד, אבל קרו מקרים מעולם, ורגשות הן אינן דבר שאפשר לשלוט בהן.

אם הבוס מטריד אותי מינית, מה לעשות?

אם הבוס הטריד אותך מינית, כמו לדוגמא: אם הבוס ניסה להתחיל אתך, או הוא מציע לך מספר פעמים לצאת לבילוי, ואינך מעוניינת. ישנן כמה דרכים בהן ניתן לפעול :

לסרב – לעיתים, ולמרות שהחוק לא מחייב זאת, יש להבהיר בפירוש שאינך מעוניין\ת בהצעות או בהתבטאויות.

להתלונן בפני הממונה על הבוס – אחת הדרכים להפסיק את ההתנהגות של הבוס, היא לפנות למי שממונה עליו, ולהתלונן על התנהגותו.

להגיש תלונה במשטרה – במקרים חריגים, רצוי לבחון את האפשרות גם להתלונן במשטרה.

להגיש תביעה אזרחית – החוק מאפשר למי שהוטרד מינית, לתבוע את מטרידו בסכום של עד 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

בנוסף, ככל שמקום העבודה לא מטפל בתלונה על הטרדה מינית כיאות. הרי שניתן גם לתבוע את מקום העבודה – החוק מאפשר זאת, ואף קובע כי הנטל להוכיח שאופן הטיפול היה כשורה, מוטל על המעסיק.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף